PP klub

PP Klub prináša množstvo rôznych výhod pre predplatiteľov tlačených produktov a online produktov.

PREDPLATITELIA TLAČENÝCH PRODUKTOV

Každý predplatiteľ, t. j. každý, kto si objednal a uhradil ročné predplatné ľubovoľného tlačeného produktu, vrátane jeho online podoby, z portfólia Vydavateľského a vzdelávacieho domu PP, automaticky získava nasledujúce predplatiteľské výhody:

Daňová pohotovosť a Mzdová pohotovosť

Odborné poradenstvo z oblastí daní a účtovníctva, miezd a personalistiky 

     Daňová pohotovosť
     Radia vám:

     +421 41 7053 434 – Vladimír Ozimý
     +421 41 7053 535 – Nadežda Cígerová
     +421 41 7053 737 – Zuzana Uríková
     +421 41 7053 838 – Tatiana Mičíková

 

    

 
 Mzdová pohotovosť
 Radia vám:

 + 421 41 7053 636 – Jana Repáčová
  +421 41 7053 939 – Viera Kubanková

Telefonické  poradenstvo poskytujeme  v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.
Pripravte si, prosím, vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Písomné poradenstvo
Ak máte otázky z daní, účtovníctva a miezd, je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.
Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

PP noviny 

Každý mesiac do vašej e-mailovej schránky doručíme prehľad o aktuálnom dianí a novinkách v legislatívnom procese.

Daňové priznanie (tlačená publikácia)

Odborná príručka zameraná na problematiku zostavovania a podávania daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie predchádzajúceho roka.

Účtovné súvzťažnosti v PDF formáte 

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín, ktoré sa používajú v účtovnom období a pri účtovnej závierke príslušného kalendárneho roka. Obsahuje viac ako 3 700 účtovných prípadov pre každý rok. Spracovali ich renomované autorky Ing. Viera Kaletová a Ing. Jana Turóciová.

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF formáte 

Publikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, vyplnené vzory tlačív a formulárov, znenie zákona o účtovníctve a postupy účtovania jednoduchého účtovníctva.

 

 

 

Zľavy

Získavate zľavy na vybrané produkty Vydavateľského a vzdelávacieho domu PP. O konkrétnych zľavách vás budeme informovať priebežne počas roka.

Jedno videoškolenie podľa vlastného výberu zadarmo  

Na portáli www.profivzdelavanie.sk neustále pribúdajú nové videoškolenia, stačí, ak svoj výber nahlásite svojej osobnej operátorke alebo na tel. čísle +421/70 53 222.


 

PREDPLATITELIA ONLINE PRODUKTOV

Každý predplatiteľ, t. j. každý, kto si objednal a uhradil ročný prístup ľubovoľného online* produktu z portfólia Vydavateľského a vzdelávacieho domu PP, automaticky získava nasledujúce predplatiteľské výhody:

Daňová pohotovosť a Mzdová pohotovosť

Aby ste mali vždy istotu správnosti vašich rozhodnutí, využite jedinečnú službu odborného poradenstva z oblastí daní a účtovníctva, miezd a personalistiky.

     Daňová pohotovosť
     Radia vám:

     +421 41 7053 434 – Vladimír Ozimý
     +421 41 7053 535 – Nadežda Cígerová
     +421 41 7053 737 – Zuzana Uríková
     +421 41 7053 838 – Tatiana Mičíková

 
 Mzdová pohotovosť
 Radia vám:

 + 421 41 7053 636 – Jana Repáčová
  +421 41 7053 939 – Viera Kubanková

Telefonické poradenstvo poskytujeme  v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.
Pripravte si, prosím, vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu. 

Online chat - pre zrýchlenie našej vzájomnej komunikácie sme pre vás pripravili novú formu poradenstva prostredníctvom chatu, čím získavate rýchlu (okamžitú) odpoveď na vašu otázku. Online poradenstvo poskytujeme v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. a je dostupné iba pre predplatiteľov produktov www.danovecentrum.sk a www.mzdovecentrum.sk.

Písomné poradenstvo
Ak máte otázky z daní, účtovníctva a miezd, je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.
Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

Noviny centra

Každý mesiac do vašej e-mailovej schránky doručíme prehľad o novinkách na predplatenom online produkte.

Zľavy

Získavate zľavy na vybrané produkty Vydavateľského a vzdelávacieho domu PP.
O konkrétnych zľavách na produkty vás budeme informovať priebežne počas roka.

Súťaže

V súčasnosti neprebieha žiadna súťaž.

O firme

Fotogaléria
Na stiahnutie
Obchodné podmienky
Podmienky spracúvania osobných údajov

Produkty

Daňové centrum
Mzdové centrum
Právne centrum
Verejná správa
Profivzdelávanie
Zisk manažment

Kontakt

Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A
01001 Žilina, SLOVAKIA

Tel.: +421 41 70 53 222

Napíšte nám


PP Klub

Súťaže

Služby

Kariéra

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 1991-2017, Všetky práva vyhradené