Podcast PP

Počúvajte nás

Termokamery – objektívne meranie teploty pre Covid-19?

11.5.2020

Bezpečnosť naša každodenná – trefné heslo súčasnosti? Budú termokameryy našou súčasťou v najbližších mesiacoch? Aký pohľad na termokamery majú odborníci – členovia Asociácie bezpečnostných manažérov, doc. Veľas z FBI UNIZA a p.Flodr, špecialista pre riadenie a bezpečnosť.

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: