Podcast PP

Počúvajte nás

Hosť v štúdiu: Inštitút malého konkurzu a aktuálne legislatívne zmeny

3.12.2020

Pokračujeme v minisérii o konkurzoch, likvidácii firiem a správcoch konkurznej podstaty. Naším dnešným hosťom bola Mgr. Marianna Líšková – právnička, predsedníčka OZ Správcovia konkurznej podstaty SR.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorým chce prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021. Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní.

S našou hosťkou sme rozoberali nasledovné témy:

Čomu sa venujú SKP teraz v pandemickom období? Očakáva sa začiatkom roka 2021 nárast konkurzov firiem? Čo v praxi znamená úpadok spoločnosti? Likvidácia spoločnosti – účel a legislatívne novinky ako preddavok pre likvidátora a iné Ako zamedziť likvidáciám firiem s nepoctivým zámerom? Zodpovednosť veriteľov versus zodpovednosť správcov konkurznej podstaty Čo je Inštitút Malého konkurzu a aké sú legislatívne zmeny pre urýchlenie procesu úpadku s plánovanou účinnosťou od 1.1.2021 Kto môže využiť Malý konkurz a aké sú podmienky pri vyhlásení konkurzu za „malý“? Aké sú povinnosti podnikateľa voči zamestnancom, veriteľom a iným partnerom pri Malom konkurze? Je v záujme podnikateľov využiť Malý konkurz alebo zostať pri klasickom spôsobe konkurzu?

Ak vás zaujíma téma tzv. Osobného bankrotu, nenechajte si ujsť budúcu epizódu. Naším dnešným hosťom bola Mgr. Marianna Líšková – právnička, predsedníčka OZ Správcovia konkurznej podstaty SR.

Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami.

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: