Podcast PP

Počúvajte nás

Hosť: Odpadové hospodárstvo - množstvový zber 21.storočia

5.11.2021

Poplatky za odpady a skládkovanie rastú a narastať budú. Ako môžeme ušetriť nie len našu peňaženku, ale aj životné prostredie? Ako v praxi vyzerá množstvový zber odpadu? Aký má vplyv na množstvo vyzbieraného odpadu?  Pomôže vôbec Slovensku dosiahnuť vytýčený cieľ : recyklovať viac ako polovicu komunálneho odpadu a skládkovať len 10%?

V tejto epizóde sa dozviete o množstvovom zbere 21.storočia, a o tom, ako môže pomôcť automatizácia samosprávam, zberovým spoločnostiam, a aj občanom.

Na otázky súvisiace s touto problematikou odpovedal odborník s dlhoročnou praxou, ktorý stál pri zrode stratégie rozvoja smart odpadových riešení (jedným z nich je práve nový nástroj množstvového zberu s využitím moderných technológií).

Našim hosťom bol : produktový špecialista GX Solutions, a.s., p. Marcel Kalman.

V rozhovore sa dozviete:

Čo je automatizovaný množstvový zber odpadu? Ako to vyzerá v praxi – z pohľadu bežného občana, príp. podnikateľa a z pohľadu samosprávy? Prečo je to aktuálna téma a akou legislatívou je viazané Slovensko v rámci EÚ? Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie – ako sa za posledné obdobie zvýšila cena a aké sú prognózy? Ako funguje model „PAYT = pay as you trow“ (zaplať za to, koľko vyhodíš) v praxi? Ako vyzerá množstvový zber 21.storočia v praxi? Ako to funguje z pohľadu územnej samosprávy, z pohľadu zbernej spoločnosti a bežného občana?

Náš hosť prezradí aj to, ako je tom s produkciou odpadu vo vlastnej domácnosti...

Ak vás téma zaujala, môžete si pozrieť reportáže z odbornej konferencie Odpadové hospodárstvo 2021 alebo si prečítať niektoré z odborných článkov na www.bezpecnostvpraxi.sk, kde nájdete aj platnú legislatívu.

Sme Poradca podnikateľa – rozumieme legislatíve - viac ako 30 rokov.  

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: