Podcast PP

Počúvajte nás

Daňová a Mzdová pohotovosť PP 022

25.11.2020

V dnešnej epizóde z Daňovej a Mzdovej pohotovosti nám pani Zuzana Uríková ozrejmí rezervy a opravné položky.

Ako sa pripraviť na ukončenie daňového roka 2020? Dnes sa pozrieme na rezervy a opravné položky a dozviete sa praktické tipy a príklady na tieto témy:

Čo sú rezervy v ekonomickom zmysle slova? Ako sú rezervy špecificky definované z daňového hľadiska? Uvedieme si príklady za zákonné rezervy a nedaňové, ostatné rezervy. Ktoré sú nedaňové rezervy a ako sa posudzujú, príklady. Charakteristika opravných položiek – aký je rozdiel v porovnaní s rezervami? Sú aj opravné položky z daňového hľadiska špecificky definované? Je pravdou, že najčastejšie sa objavujú opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam? Ako vyzerá tvorba opravnej položky v praxi – príklad.

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: