Podcast PP

Počúvajte nás

Daňová a Mzdová pohotovosť PP 020

29.10.2020

Téma: Podnikateľské kilečko - praktické opatrenia pre podnikateľov

Podnikateľské kilečko – to sú opatrenia Národnej rady SR na zlepšenie podnikateľského prostredia a zmiernenie dopadu korona krízy.
V dnešnej epizóde Daňovej pohotovosti sa rozprávame s pani Zuzanou Uríkovou, poradkyňou Daňového centra, ktorá uvedie hlavné zmeny v legislatíve.

Ide o zákon č.198/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia choroby COVID-19. V zákone sú schválené opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenia byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Cieľom zákona je všeobecná podpora podnikateľského sektora a vo viac ako 40 okruhoch sú jednotlivé úľavy, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživenie ekonomiky v SR.

Prakticky a konkrétne si vypočujete napríklad o týchto zmenách:

ruší sa povinnosť zaplatiť rozdiel, ktorý vznikne na zaplatených preddavkoch na DzPO v určitých prípadoch zvyšujú sa veľkostné hranice na povinný audit účtovnej závierky od 21. júla 2020 je možné do daňových výdavkov uznať vyššiu sumu na spotrebované pohonné látky (o 20 %) predlžuje sa lehota na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly na 30 dní (doteraz 15 dní) ruší sa povinnosť na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, ako aj povinnosť mať reklamačný poriadok na dostupnom mieste ruší sa povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

Počúvajte pravidelné epizódy z Daňovej a Mzdovej pohotovosti.

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: