Podcast PP

Počúvajte nás

Daňová a Mzdová pohotovosť PP 019

2.10.2020

Dnešná epizóda je o horúcej daňovej téme – ukončení mimoriadnej situácie a podávaní daňových priznaní do konca októbra (resp. do 2.11.2020, keďže termín 31.10. pripadol na sobotu), v zmysle niektorých účtovných špecifík. Odborná poradkyňa Daňového centra, pani Naďa Cígerová prináša aktuálne otázky a problémy z praxe. Čo všetko súvisí s účtovnou závierkou podnikateľských subjektov? Podanie daňového priznania za rok 2019 do 31. októbra 2020 – fikcia alebo realita? Pokračovanie v prerušených konaniach daňovými a inými orgánmi.

Opatrenia, na ktoré sa podľa „lex korona“ viaže lehota 3 mesiace po skončení pandémie: napríklad je to priebežné vedenie účtovníctva, povinnosť inventarizácie, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky a iné.
Je lehota pre podanie účtovnej závierky do konca októbra či do konca decembra? A ako je to v prípade občianskych združení? Majú povinnosť zaslať oznámenie o schválení účtovnej závierky aj fyzické osoby? Kedy vzniká povinnosť platiť preddavky na daň? Aká je spodná hranica na platenie preddavkov za rok 2020, zmenila sa? Plánované zmeny od 2021. Aký je princíp uplatnenia daňovej strany a pripravujú sa nejaké zmeny pri platení preddavkov od budúceho roka? Posúdenie dotácií prijímaných vo väzbe na mimoriadnu situáciu z daňového hľadiska.

Nenechajte si ujsť našu horúcu daňovú tému a v prípade, že chcete zistiť viac, navštívte stránku www.danovecentrum.sk

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: