Podcast PP

Počúvajte nás

Daňová a Mzdová pohotovosť PP #007

24.4.2020

Aktuálna téma: Oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní

Dodanie tovaru do iného členského štátu realizované z tuzemska – ako sa od 1.januára 2020 sprísnili podmienky pre oslobodenie od dane? Ktorých daňovníkov sa zmena týka a čo v prípade, ak dodávateľ nepodá súhrnný výkaz alebo uvedie neúplné údaje? Aké sú usmernenia v súvislosti s pandémiou? Na všetky otázky nám fundovane odpovedala odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková.

Viac k téme nájdete v našich odborných článkoch a príkladoch z praxe na www.danovecentrum.sk

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: