Podcast PP

Počúvajte nás

Daňová a Mzdová pohotovosť PP #002

4.3.2020

Aktuálna téma: Nový rok a staro-nové povinnosti, ktoré čakajú účtovníkov, podnikateľov a v podstate všeobecne daňovníkov pri ich ekonomickej činnosti. Čo špecifické ich čaká, na čo je nutné upriamiť pozornosť? Aké najmarkantnejšie zmeny v danej oblasti nastali? Najdôležitejšie zmeny z pohľadu odbornej poradkyne Daňovej pohotovosti Nadeždy Cígerovej:

  • Zákon o DPH (novela 40 bodov) – bližšie informácie ohľadne call of stock úpravy (konsignačný sklad), nových tlačív DPH,
  • Zákon o dani z príjmov (okolo 145 bodov) - zmena v platení preddavkov, znížená sadzba dane (15%), posudzovanie nákladov (výdavky po zaplatení), odpisovanie elektromobilov,
  • Zákon o účtovníctve ( celková suma brutto majetku viac ako 2 000 000 €, čistý obrat viac ako 4 000 000 €, priemerný počet zamestnancov viac ako 30)
  • Daňový poriadok, zákon o cestovných náhradách a iné
  • Daňové priznania aktuálne za január 2020
  • Kde hľadať relevantné informácie na daňovom centre?

Všetky detaily aj s praktickými príkladmi nájdete na www.danovecenrum.sk

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: