Podcast PP

Počúvajte nás

Hosť: Inštitút malého konkurzu a aktuálne legislatívne zmeny.

2.12.2020

Pokračujeme v minisérii o konkurzoch, likvidácii firiem a správcoch konkurznej podstaty.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorým chce prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.  Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní.

S našou hosťkou sme rozoberali nasledovné témy:

  • Čomu sa venujú SKP teraz v pandemickom období?     
  • Očakáva sa začiatkom roka 2021 nárast konkurzov firiem?
  • Čo v praxi znamená úpadok spoločnosti?
  • Likvidácia spoločnosti – účel a legislatívne novinky ako preddavok pre likvidátora a iné
  • Ako zamedziť likvidáciám firiem s nepoctivým zámerom?
  • Zodpovednosť veriteľov versus zodpovednosť správcov konkurznej podstaty
  • Čo je Inštitút Malého konkurzu a aké sú legislatívne zmeny pre urýchlenie procesu úpadku s plánovanou účinnosťou od 1.1.2021
  • Kto môže využiť Malý konkurz a aké sú podmienky pri vyhlásení konkurzu za „malý“?
  • Aké sú povinnosti podnikateľa voči zamestnancom, veriteľom a iným partnerom pri Malom konkurze?
  • Je v záujme podnikateľov využiť Malý konkurz alebo zostať pri klasickom spôsobe konkurzu?

Ak vás zaujíma téma tzv. Osobného bankrotu, nenechajte si ujsť budúcu epizódu. Naším dnešným hosťom bola Mgr. Marianna Líšková – právnička, predsedníčka OZ Správcovia konkurznej podstaty SR.

Sme Poradca podnikateľa - 30 rokov s vami.
www.pp.sk

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Odber noviniek