Podcast PP

Počúvajte nás

Hosť: Centrum právnej pomoci: Osobný bankrot

9.3.2022

Hosť : JUDr. Marcela Molitorisová, LL.M. - vedúca kancelárie Žilina Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci (CPP) ako inštitúciu, ktorá napĺňa ústavou garantované právo prístupu občana k spravodlivosti, sme si už v našom podcaste predstavovali. Centrum poskytuje právne poradenstvo občanom v materiálnej núdzi. Aby nedostatok peňazí nebol prekážkou prístupu ku kvalitnej a efektívnej právnej pomoci a spravodlivosti. 

Dôležitou súčasťou agendy CPP je zastupovanie klienta pri osobnom bankrote (oddlžení). V zmysle zákona je CPP jedinou inštitúciou, ktorá môže dlžníka pri oddlžení zastupovať – nie len toho, ktorý je v materiálnej núdzi! 

V aktuálnom podcaste sme o skúsenostiach z praxe rozprávali s vedúcou kancelárie Žilina Centra právnej pomoci. Našou hostkou bola : JUDr. Marcela Molitorisová, LL.M. 

V rozhovore sa dozviete:

 • Čo je „osobný bankrot“ a kto má naň nárok?
 • Aký je rozdiel medzi konkurzom a splátkovým kalendárom – a aké výhody prinášajú?
 • Ako ovplyvnila (a ešte ovplyvní) pandémia množstvo osobných bankrotov?
 • CPP je nápomocné v podávaní a kontrolovaní žiadostí vo veci osobného bankrotu... ako to vyzerá v praxi? Aký je postup? Čo je dôležité, aby bol proces a pomoc  čo najúspešnejšia?
 • S čím majú ľudia najväčší problém v rámci osobného bankrotu?
 • Môže sa aj neplnoletá osoba alebo osoba nespôsobilá na právne úkony dostať do osobného bankrotu?
 • Koľko „stojí“ osobný bankrot?
 • V čom je najväčší prínos osobného bankrotu?
 • Ako sa dá predísť osobnému bankrotu? A aké indície naznačujú, že sa blížime do fázy, kedy nás zachráni už len osobný bankrot?
 • Pomáha CPP ľuďom aj po „osobnom bankrote“? Napr. pomoc zaradiť sa do pracovného života?
 • Aké benefity prináša možnosť vyhlásenia „osobného bankrotu“?
 • Dá sa predísť osobnému bankrotu? Aké indície nám naznačujú, že sa blížime do fázy, kedy nás zachráni už len osobný bankrot?
 • Pomáha CPP ľuďom aj po „osobnom bankrote“? Napr. pomoc zaradiť sa do pracovného života?  

Pozor na pochybné spoločnosti! Nechávajú si platiť za služby, ktoré CPP poskytuje bezplatne! 

www.centrumpravnejpomoci.sk -  inštitúcia, ktoré od roku 2006 pomáha občanom na ceste k spravodlivosti. 

Poradca podnikateľa – váš kompas vo svete podnikania. Už viac ako 30 rokov.

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies

Odber noviniek