Podcast PP

Počúvajte nás

28.1.2022

Organizácia Teach for Slovakia od roku 2014 jedinečným spôsobom prepája líderské schopnosti mladých profesionálov a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Účastníci 2-ročného Leadership programu získajú cenné skúsenosti využiteľné vo svojej profesii a žiakom sa vďaka týmto otvárajú nové možnosti a vytvára pozitívny vzťah ku vzdelaniu. Teach for Slovakia buduje komunitu lídrov, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Jedným z prvých absolventov TfS je aj náš dnešný hosť – Mgr. Roman Veverka, riaditeľ partnerstiev so školami a verejným sektorom Teach for Slovakia.

 

19.1.2022

Novela Zákona o DPH obsahuje legislatívne opatrenia, ktoré majú zlepšiť výber DPH.  Čo prináša? Zaviedla sa povinnosť pre platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR (FRSR) čísla bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. Zavádza sa nový typ pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorým je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FRSR.

 

11.1.2022

V pravidelnej relácii Otázky a odpovede z praxe vyberáme 4-5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes to bude Finančný príspevok na stravovanie. Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Mzdového centra pani Viera Kubanková.

 

31.12.2021

Ak chcú firmy podnikajúce v priemysle zlepšiť podmienky na svojich pracoviskách a obstáť v konkurenčnom boji, mali by sa zaujímať aj o digitalizáciu svojich prevádzok. Zefektívniť riadenie, šetriť náklady, automatizovať procesy a nebáť sa využívať smart riešenia. Jednoducho digitalizácia nahrádza staré spôsoby podnikania a mala by byť agendou TOP manažmentu.

Pri hosťovskom mikrofóne sedel obchodný riaditeľ GX solutions, pán Marek Strelka.

 

21.12.2021

Kurzarbeit čiže zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce. Pôvodne  mal platiť od 1.1.2022, avšak Národná rada dňa 3.12.2021 schválila novelu a posunula platnosť tohto zákona na 1. marec 2022. O novele sme sa rozprávali s odbornou poradkyňou Mzdového centra, pani Vierou Kubankovou.

 

17.12.2021

Čo sú cookies, ako fungujú a aký vplyv majú na marketing? A ako by mala vyzerať cookies lišta podľa nového zákona o Elektronických komunikáciách? Hrozia pokuty za nesprávne používanie cookies? O tom sme sa rozprávali s hostkou Podcastu PP, ktorou bola špecialistka na ochranu osobných údajov – s JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

14.12.2021

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu? Aká je maximálna výška príspevku? Môže zamestnanec využiť príspevok aj na rekreáciu mimo Slovenska? Aké doklady treba predložiť zamestnávateľovi a dokedy? V aktuálnom rozhovore s poradkyňou Mzdovej pohotovosti – s pani Janou Repáčovou sa dozviete viac.

 

7.12.2021

Od novembra 2021 vstúpila do platnosti novela upravujúca GDPR a spomienkové podujatia, pamätníky a virtuálne cintoríny. Čo sa zmenilo? Na aké legislatívne zmeny sa musia pripraviť obecné samosprávy od 1.1.2022 v súvislosti s regionálnym školstvom, financovaním obnovy hradov alebo zverejňovaním informácii o kvalite vody? Viac sa dozviete v aktuálnom podcaste, v ktorom bol opäť našim hosťom  odborník na legislatívu obecnej samosprávy, autor odborných článkov, JUDr. Jakub Ulaher PhD., LL.M.

 

3.12.2021

Aké sú povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva bytového domu a spoločenstva vlastníkov bytov? Na čo treba myslieť pri zmene správcu – aký je právny rámec zmeny a s akými problémami sa stretávajú správcovia a vlastníci bytov v praxi? Na aktuálne témy zo sveta správy bytových domov sme sa rozprávali s našim pravidelným hosťom – JUDr. Mgr. Marekom Perdíkom, predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

 

29.11.2021

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na rôzne otázky zákazníkov z praxe, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. V pravidelnej relácii Otázky a odpovede z praxe vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes to bude Príspevok na rekreáciu.

 

18.11.2021

Ak si chceme životné prostredie naozaj chrániť a ochrániť, musí fungovať efektívny systém prevencie, ale aj kontroly znečisťovania. A práve súbor opatrení, ktorý sa venuje tomu, ako znižovať emisie do ovzdušia, vody a pôdy, ale aj ako obmedzovať vznik odpadu, zhodnocovať ho a správne zneškodňovať, nazývame integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania. Našim hosťom je nezávislý enviro-konzultant, pán Peter Šimurka.

 

12.11.2021

Október je, okrem iného, aj európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Tohtoročným leitmotívom je rada : „Uvažuj skôr, než klikneš“. Počet kybernetických útokov narastá nie len vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Útočníci sú veľmi vynaliezaní a ťažia z našej nepozornosti. A tak logicky narastá význam kybernetickej bezpečnosti a zvyšujú sa nároky aj na odborníkov v tejto oblasti. A práve o aktuálnych témach súvisiacich so vzdelávaním vo sfére kybernetickej bezpečnosti sme sa rozprávali s prof. Ing. Tomášom Lovečkom, PhD. - prodekanom pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.

 

9.11.2021

Zjednodušiť a zefektívniť systém účtovnícka vo viacerých oblastiach - to je ambíciou novely Zákona o účtovníctve. Predložilo ju Ministerstvo financií SR a schválila vláda. Aby však boli zmeny účinné, musí ju ešte odobriť parlament a podpísať prezidentka. Platiť by mohla od januára 2022. Aké zmeny prinesie a ako zjednoduší prácu účtovníkom? V aktuálnom Podcaste Poradcu podnikateľa sme sa o tom porozprávali s poradkyňou daňovej pohotovosti, s pani Simonou Jurišovou.

 

5.11.2021

Poplatky za odpady a skládkovanie rastú a narastať budú. Ako môžeme ušetriť nie len našu peňaženku, ale aj životné prostredie? Ako v praxi vyzerá množstvový zber odpadu? Aký má vplyv na množstvo vyzbieraného odpadu?  Pomôže vôbec Slovensku dosiahnuť vytýčený cieľ : recyklovať viac ako polovicu komunálneho odpadu a skládkovať len 10%? V tejto epizóde sa dozviete o množstvovom zbere 21.storočia, a o tom, ako môže pomôcť automatizácia samosprávam, zberovým spoločnostiam, a aj občanom. Na otázky súvisiace s touto problematikou odpovedal odborník s dlhoročnou praxou, ktorý stál pri zrode stratégie rozvoja smart odpadových riešení (jedným z nich je práve nový nástroj množstvového zberu s využitím moderných technológií). Našim hosťom bol : produktový špecialista GX Solutions, a.s., p. Marcel Kalman.

 

3.11.2021

Ochrana osobných údajov sa stala jednou z najdiskutovanejších právnických oblastí, najmä od roku 2018, kedy vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie – známe ako GDPR. A teda General data protection regulation – v preklade „všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov“. Ako to vyzerá s GDPR po rokoch v praxi ? Kto sú „zodpovedné osoby“? Potrebuje každá firma zodpovednú osobu dohliadajúcu na dodržiavanie GDPR? Viac sa o tom dozviete v tomto Podcaste PP.
Našou hostkou bola JUDr. Lucia Semančínová - členka predstavenstva Spolku pre ochranu osobných údajov, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane osobných údajov (OOU) a bude aj účastníčkou odbornej EPI konferencii „GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2021“ (11.11.-12.11.2021).

 

29.10.2021

Dnes rozoberieme tému Pracovná cesta. Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Daňového centra, pani Simona Jurišová a pôjde o tieto otázky: Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, Zjednodušená faktúra do 100 eur, Náležitosti príkazu na pracovnú cestu, Použitie vlastného auta na služobnú cestu, Doklady a určenie ceny pohonných látok.

 

26.10.2021

Ochrana životného prostredia, zníženie tvorby odpadu a recyklácia – tieto aktuálne témy sa netýkajú len odborníkov na konferenciách a zákonodarcov, ale každého z nás. Ak chceme niečo zmeniť, začať musíme od seba. V našom podcaste preto štartujeme nový miniseriál a dnes  prinášame prvú epizódu na horúce environmentálne témy. Naším hosťom bol známy odborník, dnes nezávislý enviro-konzultant firmy NEKA, pán Peter Šimurka

 

21.10.2021

Odborní poradcovia nášho Daňového centra sa v praxi často stretávajú s otázkami podnikateľov ohľadom uplatnenia daňových výdavkov súvisiacich s používaním automobilov. Najčastejšie ide o spotrebu pohonných látok.  Treba si odkladať bločky? Čo ak má podnikateľ viacero áut? Môže si podnikateľ sám vybrať spôsob pri uplatňovaní daňovej uznateľnosti? Aj na tieto otázky nám odpovedala poradkyňa Daňového centra, pani Nadežda Cígerová.

 

19.10.2021

Pokračujeme druhou časťou témy o mediácii a elektronickej mediácii. Rozprávali sme sa s predsedom Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, JUDr. Františkom Kutlíkom. Homeoffice, dištančné vzdelávanie, komunikácia s rodinou na diaľku... Je možné aj v kyberpriestore riešiť konflikty nekonfliktne? Akú sú trendy v oblasti elektronizácie a umelej inteligencii v mediácii?

 

7.10.2021

Dnes sa pozrieme na ASPEKTY REKLAMY V PODNIKANÍ z daňovo-účtovného pohľadu. Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Daňového centra pani Naďa Cígerová.

 

22.9.2021

Je možné riešiť a vyriešiť konflikty nekonfliktne? Stačí dať šancu alternatívnemu riešeniu konfliktov – teda mediácii. O efektívnom riešení sporov mimosúdnou cestou sa budeme rozprávať so spoluzakladateľom a predsedom Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov – naším hosťom bol právnik a mediátor JUDr. František Kutlík.

 

10.9.2021

Od 1. júla 2021 musia kupujúci podávať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín, pričom clo kupujúci zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Uvedené však neplatí pre DPH, ktorú si musia kupujúci zaplatiť pri všetkých zásielkach. V dnešnom podcaste nám odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková, podrobne vysvetlí všetky zmeny a podmienky k tejto téme.

 

24.8.2021

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na rôzne otázky zákazníkov z praxe, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov.

Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto pravidelnú epizódu Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému.

 

 

13.8.2021

Dnes prinášame pohľad dvoch právnikov – správcov konkurznej podstaty na novelu Obchodného zákonníka, ktorá výrazne postihla proces likvidácie spoločností. Našimi hosťami sú: JUDr. Marek Perdík, právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov a Mgr. Marianna Líšková, predsedníčka združenia Správcovia konkurznej podstaty SR.

 

5.8.2021

Prinášame 3. diel minisérie o rodinných firmách, hosťom je pani Erika Matwij, expertka na biznis rodinných firiem Slovensku. Dnes sa pozrieme hlavne na proces nástupníctva a generačnej výmeny vo firmách.

 

30.7.2021

Od 1.júla 2021sa mení výška daňového bonusu. Aký je vysoký a kto má naň nárok aj počas prázdnin? Na všetky aktuálne informácie týkajúce sa daňového bonusu sa v dnešnom rozhovore pýtame poradkyne Mzdovej pohotovosti, pani Viera Kubánková.

 

21.7.2021

Každý má právo na spravodlivé súdne konanie a materiálna núdza nemôže byť prekážkou prístupu k spravodlivosti. To je hlavný dôvod, prečo existuje CPP – Centrum právnej pomoci. Ide o štátnu organizáciu, ktorej poslaním je poskytovať právnu pomoc a poradenstvo hlavne ľuďom v hmotnej núdzi.

Kto a za akých podmienok môže túto organizáciu požiadať o pomoc? Akým spôsobom funguje a v akých oblastiach ľuďom pomáha? Rozprávali sme sa s JUDr. Marcelou Molitorisovou, ktorá je riaditeľkou kancelárie CPP v Žiline.

 

 

16.7.2021

Dnešným hosťom je právnik, odborník na legislatívu obecnej samosprávy, autor odborných článkov, JUDr. Jakub Ulaher PhD., LL.M., s ktorým sme sa venovali aktuálnym legislatívnym zmenám a problémom, ktoré v praxi riešia naše obce a mestá.

 

13.7.2021

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto raz mesačne špeciálnu epizódu podcastu: Otázky a odpovede z praxe, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes sa pozrieme na tému PREKÁŽKY V PRÁCI.

 

1.7.2021

Dnes vám s odbornou poradkyňou Mzdovej pohotovosti, pani Janou Repáčovou, priblížime letnú tému: zamestnávanie študentov na dohodu.

 

23.6.2021

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto raz mesačne špeciálnu epizódu podcastu: Otázky a odpovede z prace, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes sa pozrieme na tému dovolenka. Odpovede vypracovala odborná poradkyňa Mzdového centra - Jana Repáčová.

 

14.6.2021

Pokračujeme v seriáli o legislatíve bytových domov a povinnostiach vlastníkov bytov. Našim hosťom je JUDr. Marek Perdík, právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

 

8.6.2021

Obchodovanie so zahraničnými firmami nie je v dnešnom globalizovanom svete nič neobvyklé. Pozor si však treba dávať na daňové povinnosti. Niektoré cudzokrajné spoločnosti majú dokonca zriadenú na Slovensku organizačnú zložku alebo tzv. kamenný obchod. Čo všetko je nutné zohľadniť, ak chceme dodržať zákonné povinnosti? Aj o tom nám povie poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Naďa Cígerová.

 

21.5.2021

Dnešná epizóda je venovaná aktuálnym problémov stavebného zákona, stavieb bez povolenia, vizuálnemu smogu a v závere veľmi diskutovanej novele stavebného zákona. Množstvo billboardov popri cestách v rôznych slovenských mestách stojí bez povolenia, paradoxom je, že na ich odstránenie je už povolenie potrebné. Pomôže novela stavebného zákona mestám zbaviť sa rýchlejšie tohto vizuálneho smogu? Ktoré problémy sú v oblasti stavebného práva najvypuklejšie?

Opäť sme naživo v štúdiu a rozprávame sa s právnikom a odborníkom na stavebné právo – pán JUDr. Martin Píry.

 

7.5.2021

Seriál o legislatívnych problémoch pri správe bytových domov – všetkých, ktorí žijú v bytových domoch, panelákoch, SVB a správcovské spoločnosti – prinášame ďalšie novinky a ich uplatnenie v praxi. Odklad vykonania a predloženia vyúčtovania, elektronické hlasovanie vlastníkov – aj to sú „zlepšováky“, ktoré sa vďaka pandémií podarilo uviesť do praxe. Medzi ďalšie aktuálne témy pre správcov, ale aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov určite patria obnoviteľné zdroje energie, resp. energetická efektívnosť. Rozprávame sa s expertom v oblasti správy bytových domov a zároveň našim pravidelným hosťom, pánom Marekom Perdíkom, ktorý je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

 

29.4.2021

Od 1. 1. 2021 je účinná novela Zákona o DPH, ktorá prináša mechanizmus opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Vysvetlenie prináša odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Zuzana Uríková.

Aké sú podmienky na využitie tohto mechanizmu a ako vykonať samotnú opravu v daňovom priznaní či kontrolnom výkaze?

 

20.4.2021

Pokračujeme druhým dielom na tému rodinných firiem, hosťom je pani Erika Matwij, expertka na biznis rodinných firiem Slovensku.

 

15.4.2021

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili cez 150.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov.

Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto ďalšiu epizódu, v ktorej preberieme otázky z praxe. Zuzana Uríková, odborná poradkyňa Daňového centra, vypracovala odpovede na 5 otázok týkajúcich sa rôznych druhov dotácií v období pandémie a ich spôsobov ich zdaňovania.

 

7.4.2021

Pokračujeme v minisérii o medzikultúrnych rozdieloch v biznise a medzi zamestnancami, kde sú kolegovia z rôznych kútov sveta. Rozprávali sme sa s Evou Gáboríkovou, konzultantkou medzi-kultúrnej komunikácie.

 

31.3.2021

Dnes sa dozviete aktuality a novinky k téme stravovania zamestnancov, na ktoré odpovedala odborná poradkyňa Mzdovej pohotovosti, pani Jana Repáčová.

Väčšina zamestnancov dnes pracuje z domu – čo to znamená v súvislosti so zabezpečením stravovania od zamestnávateľa? Komu a kedy musí zamestnávateľ poskytnúť gastrolístky a komu finančný príspevok? Môže si to zamestnanec vybrať sám? Aké zmeny v stravovaní nastali od 1.marca?

 

26.3.2021

Prinášame ďalšiu špecialnu epizódu, v ktorej preberieme otázky z praxe. Dnes to bude oblasť miezd – ročné zúčtovanie a podávanie daňového priznania a fundované odpovede sú od odbornej poradkyne Mzdového centra, pani Viery Kubánkovej.

 

19.3.2021

Máte rodinnú firmu? Podnikáte už roky a uvažujete nad odovzdaním riadenia firmy svojím deťom?

Našim dnešným hosťom je expertka na biznis rodinných firiem Slovensku, z Inštitútu Rodinného Businessu, pani Erika Matwij. Začíname minisériu na tému rodinného podnikania na Slovensku, pretože ich počet je veľký a výraznou mierou sa podieľajú na celkovom počte firiem u nás.

 

12.3.2021

Pokračujeme v téme daňových priznaní pre FO – daňové priznania typu B, rozprávame sa opäť s odbornou poradkyňou Daňovej pohotovosti, pani Naďou Cígerovou.

 

9.3.2021

Podávate si sami daňové priznanie pre fyzické osoby (FO)? Ako správne urobiť Daňové priznanie pre FO - podnikateľov za rok 2020? Praktické rady a tipy prináša odborná poradkyňa Daňového centra, pani Nadežda Cígerová.

 

2.3.2021

Dnes máme pre vás špeciálnu epizódu: príbeh vzniku neziskovej galérie, ktorú viac ako 5 rokov podporuje Poradca podnikateľa a sídli priamo v PP Centre – budove firmy v Žiline. Prečo to robíme? Nežijeme len biznisom a dlhodobo podporujeme dobré veci. Jednou z nich je podpora umenia a umelcov, hlavne z nášho žilinského regiónu.

Nenápadná galéria s nápaditým repertoárom: predstaviť výtvarníkov a umelcov z jedného regiónu – to bol hlavný cieľ pri jej vzniku. Dnes má MiniGallery SOHO za sebou 35 výstav a vernisáží. Na každú bol a vždy bude vstup pre milovníkov umenia bezplatný a aj po vernisáži je výstava prístupná verejnosti každodenne. Moderátorka sa rozprávala s mecenášom umenia a zároveň majiteľom firmy Jurajom Málikom a výtvarníkom, známym žilinským fotografom, Ivanom Kelly Köhlerom.

 

23.2.2021

Pokračujeme v téme, ktorá sa dotýka takmer polovice Slovenska – všetkých, ktorí žijú v bytových domoch, panelákoch, konkrétne SVB a správcovské spoločnosti – všetkých zainteresovaných členov a zodpovedných pracovníkov. Naša moderátorka vyspovedala opäť predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov, pána Mareka Perdíka.

 

16.2.2021

V dnešnej epizóde nám odborná poradkyňa Daňového centra, p. Zuzana Uríková, ozrejmí novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá prináša viacero dôležitých zmien.

 

5.2.2021

Vzájomná podpora, inšpirácia, vzdelávanie a posilňovanie postavenia žien v spoločnosti, ktoré podnikajú, majú a vedú firmy. Tak by sme mohli stručne charakterizovať Top centrum podnikateliek, ktoré v tomto roku oslávi 20.výročie svojho vzniku. Na čele má novú prezidentku pani Tatianu Nátnu, ktorá je majiteľkou firmy na výrobu karavanov.

 

29.1.2021

Vypočujte si zaujímavý rozhovor o situácii na realitnom trhu u nás, na ktorom paradoxne dopyt rastie a ceny nehnuteľností aj pozemkov rovnako. Náš hosť je naslovovzatý odborník a viceprezident NARKS - Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, dlhoročný majiteľ realitného centra MGM, pán Mário Glos.

 

25.1.2021

Téma: Načo by mali mzdárky myslieť začiatkom roka - zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2021

Rozprávame sa, opäť online, s odbornou poradkyňou Vierou Kubánkovou o zmenách v mzdovej oblasti od začiatku tohto roka. Sú to zmeny v Zákoníku práce, v zákone o Sociálnom poistení a v zákone o dani z príjmov, napríklad je to známe zvýšenie minimálnej mzdy. Pre laika možno dosť odborné – výpočty a prepočty, koeficienty a príplatky, ale pre mzdárov určite užitočné informácie, vysvetlené na konkrétnych prípadoch.

 

22.1.2021

Prinášame vám zaujímavý rozhovor s advokátkou Zuzanou Motúzovou, v ktorom sa venujeme horúcej téme pripravenosti advokátskych kancelárií na súčasnú online dobu a využívaniu moderných IT nástrojov v praxi advokácie u nás. Advokátska kancelária Motúzová-Lacko sa označuje za advokátsku kanceláriu pre digitálnu dobu a sú presvedčení, že použitie moderných technológií má pre právnu branžu veľký význam.

 

12.1.2021

Vypočujte si 3.časť minisérie Medzikultúrna spolupráca v tímoch - dnes o indickej kultúre. Naším hosťom je opäť konzultantka medzikultúrnej komunikácie, pani Dr. Eva Gáboriková.

V predchádzajúcich epizódach sme hovorili o britskej a nemeckej kultúre, s ktorými sú Slováci často v kontakte. Aké sú najčastejšie komunikačné bariéry Slovákov pri práci s Indami v tímoch?

 

7.1.2021

Pokračujeme v 3. časti rozhovoru o konkurzoch, likvidácii firiem a správcoch konkurznej podstaty. Tentokrát bližšie o Inštitúte osobného bankrotu, ktorý môžu využiť fyzické osoby.

Ako umožňuje ľuďom jednoduchšie sa zbaviť dlhov? Koľko Slovákov ho už využilo? Aký dopad bude mať korona-pandémia na vyhlasovanie osobných bankrotov? Pomohli opatrenia vlády na ich zníženie? Aj keď ešte nemáme presné čísla, ešte koncom leta sa zdalo, že osobný bankrot nevyužije zásadne viac ľudí ako rok predtým. Pokračujúce obmedzenia však hrozia nárastom.S našou hosťkou Mariannou Líškovou, predsedníčkou OZ Správcovia konkurznej podstaty sa pozrieme na legislatívne náležitosti, obmedzenia a podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu.

 

7.1.2021

Hosť: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity

Ste manažér organizácie, obce alebo ste majiteľ domu, budovy? Potom je dnešná epizóda pre vás a dozviete sa ako si zabezpečiť svoj majetok. V prvom rade je treba si položiť na misky váh tieto veci: čo chránim, čo by mi spôsobila strata či poškodenie objektu, ako náročné sú opatrenia, zavedením ktorých ochránim majetok čo najefektívnejšie.

Skrátka je treba namiešať správny kokteil ochranných opatrení – hovoríme o tzv. objektovej bezpečnosti. Podcast vás zrozumiteľnou formou oboznámi aj s úskaliami, ktorým môžete pri jednotlivých voľbách čeliť, či je lepšie osloviť odborníkov alebo riešiť svojpomocne. Ako si poradiť, keď financie hneď nestačia na všetko – čím začať.

 

21.12.2020

Téma: Vianočné firemné nákupy z daňového a účtovného pohľadu

Blížia sa Vianoce a vo firmách sa zaoberajú nie len tým, ako správne daňovo a odvodovo ukončiť tento náročný rok, ale aj akými pozornosťami potešiť spolupracovníkov, zamestnancov, príp. zákazníkov. Ako správne zaúčtovať reklamné predmety a čo s darčekovými poukážkami? Sú daňovým výdavkom firmy? Aká sadzba dane sa uplatňuje pri diároch? Počúvajte poslednú epizódu DaM Pohotovosti v tomto roku a dozviete sa oveľa viac. Na aj vianočnú tému sa dnes rozprávame s Naďou Cígerovou – odbornou poradkyňou Daňovej pohotovosti.

 

11.12.2020

Pokračujeme v minisérii Medzikultúrna spolupráca v tímoch a dnes budeme hovoriť o britskej kultúre.

Naším hosťom je konzultantka medzikultúrnej komunikácie, pani Dr. Eva Gáboriková, M.A, PhD., ACC. Prekonať komunikačné bariéry medzi kultúrami nie je ľahké. Ako je to u Britov? Ktoré dve slovíčka najčastejšie používajú vo svojej komunikácii? Aké sú najvýraznejšie rozdiely medzi slovenskou a britskou kultúrou? O čom sa môžeme a o čom naopak nemôžeme s Britmi rozprávať? Small talk a jeho význam – je počasie obľúbená téma?

 

3.12.2020

Pokračujeme v minisérii o konkurzoch, likvidácii firiem a správcoch konkurznej podstaty. Naším dnešným hosťom bola Mgr. Marianna Líšková – právnička, predsedníčka OZ Správcovia konkurznej podstaty SR.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorým chce prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021. Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní.

 

26.11.2020

Prinášame druhý diel mini-série o čiernych stavbách a stavebnom zákone a naším hosťom je JUDr. Martin Píry, právnik a odborník na stavebné právo.

Čiernych stavieb je na Slovensku stále veľmi veľa a táto problematika dlhodobo traumatizuje našu spoločnosť. Radi by sme aj touto cestou prispeli k osvete a verejnej diskusii v snahe o zlepšenie situácie.

 

25.11.2020

V dnešnej epizóde z Daňovej a Mzdovej pohotovosti nám pani Zuzana Uríková ozrejmí rezervy a opravné položky.

Ako sa pripraviť na ukončenie daňového roka 2020? Dnes sa pozrieme na rezervy a opravné položky a dozviete sa praktické tipy a príklady na tieto témy:

Čo sú rezervy v ekonomickom zmysle slova? Ako sú rezervy špecificky definované z daňového hľadiska? Uvedieme si príklady za zákonné rezervy a nedaňové, ostatné rezervy. Ktoré sú nedaňové rezervy a ako sa posudzujú, príklady. Charakteristika opravných položiek – aký je rozdiel v porovnaní s rezervami? Sú aj opravné položky z daňového hľadiska špecificky definované? Je pravdou, že najčastejšie sa objavujú opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam? Ako vyzerá tvorba opravnej položky v praxi – príklad.

 

18.11.2020

Stratégia – slovo, ktorému možno veľa ľudí nerozumie. Dnes to napravíme. Dve skúsené marketérky, Anka Sabolová a Naďa Kacera, vám prakticky a jasne ozrejmia, čo je marketingová stratégia a prečo je pre firmy a podnikateľov dôležitá.

Začnime prekvapením: marketing je vedná disciplína. Nie, marketing nie je len logo a reklama, a nie, marketingu nerozumie každý, aj keď to mnohokrát na Slovensku tak vyzerá.

 

10.11.2020

Dnes prinášame prvý diel novej minisérie na tému Medzikultúrna spolupráca v tímoch a firmách. Naším hosťom nie je nikto iný, ako známa konzultantka medzikultúrnej komunikácie, pani Dr. Eva Gáboriková, M.A, PhD., ACC.

Poradca podnikateľa radí, tak prečo nie aj v tejto nezvyčajnej téme. Už je to dosť bežná vec, že na jednom pracovisku alebo v jednom tíme, možno aj virtuálnom, sa stretnú ľudia z viacerých kultúr. Každá biznis kultúra má iné nároky na marketing, komunikáciu, pracovnú morálku či obchodné stretnutia. Spolupracuje aj vaša firma so zahraničnými partnermi alebo vám šéfuje cudzinec? Chcete zefektívniť vašu medzi-kultúrnu spoluprácu? Počúvajte náš podcast, dnes sa dozviete špecifiká slovensko-nemeckej spolupráce.

 

9.11.2020

Téma: Prekážky na strane zamestnávateľa

V dnešnej epizóde Mzdovej pohotovosti sa rozprávame s Vierou Kubánkovou, poradkyňou Mzdového centra.

Situácia v tejto téme sa mení zo dňa na deň, dnes sa dozviete kedy môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi prekážku v práci, ktoré sú najčastejšie prípady poskytnutia, ako je to v súčasnom núdzovom stave, o koľko percent môže zamestnávateľ znížiť mzdu v takýchto prípadoch, prekážka v práci v prípade celoplošného testovania COVID-19.

 

4.11.2020

Hosť: Mgr. Marianna Líšková, predsedníčka združenia Správcovia konkurznej podstaty SR

Viete koľko máme na Slovensku správcov konkurznej podstaty a aká je ich práca v praxi? Kto sa môže a ako stať správcom konkurznej podstaty? Aké sú zmeny v zákone od 1. októbra 2020?

Dnešnou epizódou otvárame minisériu na trochu náročnejšiu legislatívnu tému, ako je likvidácia a konkurzy firiem, ako aj legislatíva konkurzného práva. Je to však téma vysoko aktuálna a dotýka sa veľkého množstva firiem a podnikateľov, ktorých biznis je v súčasnej dobe ohrozený.

 

29.10.2020

Téma: Podnikateľské kilečko - praktické opatrenia pre podnikateľov

Podnikateľské kilečko – to sú opatrenia Národnej rady SR na zlepšenie podnikateľského prostredia a zmiernenie dopadu korona krízy.
V dnešnej epizóde Daňovej pohotovosti sa rozprávame s pani Zuzanou Uríkovou, poradkyňou Daňového centra, ktorá uvedie hlavné zmeny v legislatíve.

 

20.10.2020

Vypočujte si posledný diel minisérie Príbeh EPI: tentokrát o troch nástrojoch, ktoré dennodenne uľahčujú prácu právnikom, ekonómom, podnikateľom. EPI Obchodný vestník - EPI Monitoring - EPI Docs.

 

 

15.10.2020

Prinášame prvý diel minisérie na tému čierne stavby, ktorá dlhodobo rezonuje na Slovensku a často býva aj medializovanou témou. Moderátorka sa s hosťom snažia „ľudskou rečou“ objasniť hlavné problémy čiernych stavieb u nás, aj s vysvetlením, čo môžu občania urobiť, ak sa s týmto problémom stretnú v praxi.

Našim hosťom je JUDr. Martin Píry, PhD. – odborník na stavebné právo, pedagóg z Katedry finančného a správneho práva PrF UMB, autor monotematiky Čierna stavba a autor odborných článkov na EPI.sk.

 

2.10.2020

Dnešná epizóda je o horúcej daňovej téme – ukončení mimoriadnej situácie a podávaní daňových priznaní do konca októbra (resp. do 2.11.2020, keďže termín 31.10. pripadol na sobotu), v zmysle niektorých účtovných špecifík. Odborná poradkyňa Daňového centra, pani Naďa Cígerová prináša aktuálne otázky a problémy z praxe. 

 

29.9.2020

Náš pravidelný hosť, JUDr. Marek Perdík, prináša aktuálne informácie z praxe na témy: Ako robiť schôdze vlastníkov v čase korony, keď stále nie je možné hlasovať elektronicky? Môže dodávateľ vymáhať pohľadávky od správcu a za akých podmienok? Môže dôjsť k zvýšeniu cien napr. vodného bez informovania vlastníkov bytov? Aké sú problémy s odpočtami a ako sa určuje spotreba a priemerná cena?

 

 

 

22.9.2020

Ako zvýšiť tržby a spokojnosť zákazníkov cez vyhľadávanie na e-shope? Presne o tom diskutujú Gejza Nagy a Alexandra Nálepková (Luigi’s Box) v jednom z e-commerce podcastov projektu Upterdam. Správne a efektívne nastavenie vyhľadávania Vám pomôže zistiť o aký sortiment je záujem a o aké produkty je vhodné rozšíriť portfólio e-shopu. Po vypočutí získate viac praktických informácií ako zistiť, čo Vaši zákazníci naozaj chcú a hľadajú. Celý záznam si môžete pozrieť aj na YT kanáli Upterdam.

 

16.9.2020

Čo je nové vo výkonnostnom online marketingu a ako ovplyvniť nákupné rozhodovanie prostredníctvom podvedomia, v ktorom sa udeje až 95% nákupných rozhodnutí? Aj o tom diskutuje Matej Šucha (Mindworx) a Štefan Chochláč (Bluewinston) v e-commerce podcaste projektu Upterdam. Automatizácia v digitálnom marketingu a princípy behaviorálnej ekonómie sú kľúčové oblasti pre zvýšenie konverzií e-shopu.

 

9.9.2020

Prinášame sľúbené pokračovanie mini seriálu Príbeh EPI. Robiť veci zložito, je väčšinou jednoduché. Za jednoduchými vecami je však často veľký kus práce. V prípade inovatívnych nástrojov a užívateľských funkcií to platí dvojnásobne. Ďakujeme našim dlhoročným užívateľom, že nás nútia stále napredovať.

V prípade právneho systému EPI sú výsledkom užitočné nástroje a funkcie, o ktorých rozpráva náš hosť, Jiří Nosek, ktorý žije s EPI už 15 rokov. Vypočujte si zaujímavé rozprávanie, ktoré je pre podcast PP pripravené exkluzívne – dozviete sa veci priamo z našej „EPI kuchyne“.

 

3.9.2020

Téma: Špecifiká predĺženia lehôt a úľav v čase pandémie v oblasti účtovníctva a dani z motorových vozidiel

V dnešnej epizóde sa pozrieme na niektoré špecifiká predĺženia lehôt a úľav v čase pandémie, a to v oblasti účtovníctva a dane z motorových vozidiel.

Na najčastejšie otázky podnikateľov v tejto súvislosti odpovedá odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Nadežda Cígerová.

 

 

2.9.2020

Nežijeme len biznisom - podporujeme dobré veci, dlhodobo aj študentov a školy. Pozvanie do kresla pre hosťa prijal Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ obchodnej akadémie v Žiline, ktorá je už viac rokov zapojená do programu PP pre školy. Zaujímavé rozprávanie priamo "z kuchyne" strednej školy o tom, ako študenti, pedagógovia aj samotné vedenie školy riešilo novú situáciu, keď boli v marci zatvorené školy. Čo nám pandémie dala a čo vzala, aj z pohľadu príprav na nový školský rok, ktorý bude opäť jedinečný. Ako sa budú študenti stravovať, budú sa učiť viac vonku a čo prváci - kedy im riaditeľ uvidí do tváre, keď budú mať rúška?

 

27.8.2020

Hosť: JUDr. Mgr. Marek Perdík - právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, zároveň autor odborných príspevkov nášho portálu EPI.sk.

Prinášame aktuálne letné témy pre správcovské spoločnosti, majiteľov bytových domov a všetkých zainteresovaných. Doháňate aj vo vašom bytovom dome zameškané povinnosti z „koronovej jari“?

Viete, či si môžete bez povolenia nainštalovať na bytový dom klimatizáciu? A aké sú špecifické podmienky pre tento zásah do konštrukcie domu? Je prístavba balkónu podmienená súhlasom všetkých vlastníkov alebo nepotrebujete súhlas všetkých? Ako sa na tento problém pozerá legislatíva? Myslí zákon aj na takú vec, ako je kŕmenie holubov alebo to už majú riešiť vlastníci v domovom poriadku?

 

 

24.8.2020

Vedieť sa opýtať a mať sa koho opýtať, na otázky z oblasti účtovníctva a podávania daňových priznaní, je pre mnohých podnikateľov a firmy veľmi dôležité. Náš dnešný hosť Martin Mikláš je jedným z externých poradcov Daňovej pohotovosti a zároveň majiteľom účtovnej a poradenskej firmy. Ako sa jeho firma vysporiadala s koronakrízou a ako účtovníci zvládajú súčasnú mimoriadnu situáciu, keď stále nie je stanovený konečný termín podania daňových priznaní?

 

 

20.8.2020

Téma: Aktuálne zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s pandémiou

Od vypuknutia pandémie zákonodarcovia v snahe zmierniť dopady už viackrát novelizovali Zákonník práce – okrem apríla to bolo naposledy 17. júna 2020. Posledná novela sa týka pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú, ktoré môžu odteraz zamestnávatelia ešte raz navyše predĺžiť. Ako to v praxi vyzerá a na čo sa najčastejšie zamestnávatelia pýtajú v tejto súvislosti?  

Vypočujte si odborný komentár našej poradkyne Viery Kubánkovej zo Mzdovej pohotovosti, ktorá sa detailne venuje tejto téme.

 

 

17.8.2020

Prinášame špeciálnu epizódu, audiozáznam z ďalšieho webinára projektu Upterdam.

Každá úspešná firma, či už je to e-shop alebo nie, má poriadnu obchodnú a marketingovú stratégiu. Jasne definované ciele a akčné kroky pomáhajú zvyšovať podiel na trhu a predbehnúť konkurenciu.
Braňo Šimášek z Deal Factory v podcaste zo webinára #6 projektu Upterdam predstavuje jednotlivé kroky obchodnej stratégie, vysvetluje jej prepojenie s marketingom a ponúka množstvo praktických obchodných tipov.

 

10.8.2020

Rok 2020 začal pre mnohých ako magické číslo a inak to nebolo ani pre Poradca podnikateľa, ktorý oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Podarilo sa nám ešte v polovici februára urobiť výbornú oslavu a potom prišlo niečo neočakávané: pandémia koronavírusu. Svet aj biznis sa zmenili na nepoznanie. Pôvodne sme chceli natočiť epizódu "Príbeh firmy PP" očami majiteľa, ale situácia si žiada zmenu. Majiteľ firmy, pán Juraj Málik v rozhovore s našou moderátorkou Michaelou Pastorkovou nielen o 30 rokoch podnikania so značkou PP, ale aj o tom, čo pandémia priniesla a odniesla a ako to prežíva firma.

 

10.8.2020

V dnešnej epizóde Daňovej a Mzdovej pohotovosti sme rozoberali horúcu tému - Účtovné odpisovanie elektromobilov. A ako je to už u Poradcu podnikateľa zvykom, riešili sme tému z účtovnej a daňovej oblasti.

Hosťom bola pani Zuzana Uríková, dlhoročná poradkyňa portálu www.danovecentrum.sk a okrem iného sa dozviete aká je novela Zákona o dani z príjmov v oblasti odpisovania a že sa zaviedla sa nová odpisová skupina, kde sa elektromobily zaraďujú, aký je spôsob výpočtu ročného odpisu pri obstaraní elektromobilu, ako je potrebné postupovať, keď ste elektromobil kúpili ešte v roku alebo ako postupovať, keď je elektromobil obstaraný za vyššiu cenu ako 48.000 eur.

 

 

10.8.2020

Prinášame novú epizódu Daňovej a Mzdovej pohotovosti na tému výdavkov, resp. nákladov, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení.  

Hovoríme o výdavkoch (nákladoch), ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení pri podávaní daňového priznania za rok 2019.  Aké sú najčastejšie z nich - kompenzačné platby, nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majtetku, výdavky na marketingové a iné štúdie, ako je to v prípade noriem a certifikátov a iné. Koho sa tieto položky týkajú, akých subjektov a daňovníkov a spomenieme hlavné termíny pre daňovníkov.    Prinášame síce kratšiu, ale praktickú a konkrétnu epizódu na tému, ktorú daňovníci často v praxi riešia.  

Vysvetlenie podáva pani Simona Jurišová, odborná poradkyňa portálu www.danovecentrum.sk.

 

 

20.7.2020

Epizóda rieši aktuálne témy a praktické problémy zo sveta správy bytových domov na Slovensku. Čo aktuálne riešia správcovia bytových domov? Kedy budú môcť hlasovať vlastníci bytov elektronicky? Je to už blízka budúcnosť? Dokedy si musia spoločenstvá vlastníkov bytov aktivovať povinnú elektronickú schránku? A sú tam nejaké prekážky v aplikácii? Viete, že už prebieha celoslovenské sčítanie domov a bytov? Aké sú povinnosti správcov bytových domov, dokedy je potrebné odovzdať podklady a aké sú najčastejšie aplikačné problémy? Kam sa môžu správcovia obrátiť o radu a pomoc?

Tieto a ďalšie horúce otázky, termíny a povinnosti nám priblížil dnešný hosť, JUDr. Marek Perdík z LepšiaSpráva.sk. JUDr. Marek Perdík je autor odborných článkov a partner portálu EPI.sk – kde nájdete komplexné ekonomické a právne informácie nielen z oblasti správy bytových domov. Sme Poradca podnikateľa – 30 rokov s vami – www.pp.sk

 

 

17.7.2020

Aktuálna téma: Rôzne druhy príjmov FO v daňovom priznaní

Prinášame ďalšiu epizódu Daňovej a Mzdovej pohotovosti v podcaste PP. Núdzový stav skončil 13.6.2020 polnocou, avšak mimoriadna situácia, vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020, trvá naďalej. Okrem iného to znamená, že nemáme zatiaľ presný termín podania daňových priznaní pre FO ani PO. V štúdiu sme sa preto rozprávali o rôznych druhoch príjmoch fyzických osôb, ktoré sa môžu vyskytnúť v daňovom priznaní.

Vysvetľujeme pojem fyzická osoby z daňového pohľadu, rozdiely v daňových tlačivách pre FO, typ A a typ B, rôzne typy príjmov ako príjem z podnikania, zo závislej činnosti, z cenných papierov, či z prenájmu špecifiká pri zdaňovaní príležitostných príjmov – príklad zdaňovania príležitostného prenájmu automobilu možnosti odpočítania daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019 a ozrejmujeme, ktoré dividendy spadajú pod inštitút zrážkovej dane a za akých podmienok.

 

 

14.7.2020

Väčšina firiem a spoločností pozná audit ako kontrolu účtovníctva či hospodárenia podniku. Počuli ste však o audite kybernetickej bezpečnosti? Prečo je dôležitý a kto by sa mal naň zamerať? O tom sa porozprávame v aktuálnom vydaní Podcastu poradca podnikateľa s našimi hosťami: Stanislav Guláš, audítor ISMS a odborník na kyberbezpečnosť a Miriam Pilátová, manažérka portálu Bezpečnosťvpraxi.sk

Budete počuť o súčasných bezpečnostných hrozbách v kyber priestore, ktoré trápia odborníkov i laikov. Dozviete sa, čo je to „OT svet a IT svet“ a aké hrozby sa v nich vyskytujú, čo sú „scada systémy“ a prečo je potrebné ich mať pod kontrolou alebo či je účtovný systém chránený dostatočne tým, že „je odpojený od internetu“.

 

 

7.7.2020

Odborný systém ekonomických a právnych informácií EPI má za sebou viac ako 15 rokov úspešnej praxe. Čo je vlastne EPI, ako vzniklo a vyvíjalo sa a pre koho je táto online služba užitočná – sú to len právnici a ekonómovia?

O zaujímavých začiatkoch, keď internet nebol vôbec bežný a právnici si novely zákona „prelepovali“ aktuálnymi výstrižkami zo Zbierky zákonov, porozpráva Jiří Nosek, obchodný partner PP, ktorý žije s EPI už 15 rokov.

 

2.7.2020

Dnešným hosťom je pani prof. Marková z fakulty FBI Žilinskej univerzity, ktorá je dlhoročnou odborníčkou na teóriu horenia a oblasť prevencie pred požiarmi.

Vedeli ste, že mesto Žilina v roku 1886 úplne vyhorelo a zamestnávalo nočných hlásičov, ktorí z Burianovej veže pozorovali mesto a hlásili vznikajúce požiare? Dnes máme rok a mesiac od posledného veľkého požiaru v meste, kedy zhorela sála Stanice Záriečie a bola narušená statika dopravného uzla Rondel. Ako hovorí pani profesorka, protipožiarna ochrana existuje od času, kedy sme začali používať oheň.

Aké povinnosti majú firmy a štatutári v oblasti protipožiarnej ochrany? Čo sa naopak vykonávať podľa zákona nesmie? Ktorí odborníci a špecialisti majú právo riešiť prevenciu a následky požiarov? To je len malá časť otázok, na ktoré sa v rozhovore dozviete odpoveď.

 

 

1.7.2020

Aktuálna téma: Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky

Finančná podpora od štátu počas neľahkého obdobia by určite potešila každého, ale pre nie je určená pre všetkých.

Aké podmienky je potrebné splniť, aby firma získala príspevok na nájomné? Na aké priestory je možné získať príspevok? Komu sa môže dotácia a ako poskytnúť? V akej výške bude možné dotáciu poskytnúť? Kto nemôže požiadať o dotáciu? Ako je potrebné podať žiadosť?

Z dôvodu pandémie koronavírusu museli mnohí podnikatelia a firmy zatvoriť svoje prevádzky.Od začiatku protipandemických opatrení mnohých zaujímalo, akým spôsobom budú musieť platiť prenájom priestorov, ktoré nemôžu využívať. Vláda v prvej dekáde júna schválila ďalšiu formu podpory, a to príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky. Uvedieme si aj konkrétne príklady – počúvajte dnešnú epizódu s odbornou poradkyňou Daňovej pohotovosti pani Zuzanou Uríkovou.

 

 

22.6.2020

Aktuálna téma: Predaj tovaru cez internet

V dnešnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Naďa Cígerová ozrejmí zákonné predpisy predaja tovaru cez internet, čiže cez eshop. Aké sú výhody v porovnaní s kamenným predajom, ako je definovaný zásielkový predaj pre účely DPH, miesto dodania pri zásielkovom predaji a správne odvedenie DPH v príslušnej krajine EU? Poznáte dôsledky aké zo zásielkového predaja vyplývajú predajcom zo zákona? Kedy nejde o zásielkový predaj z pohľadu DPH?

 

16.6.2020

Prinášame špeciálnu epizódu, audiozáznam z 3.tieho webinára projektu Upterdam s praktickými informáciami z oblasti kreatívnych marketingových kampaní a online marketingu. Ako riešiť online kampane s obmedzeným budgetom, ako spolu súvisia SEO a PPC, aké najčastejšie chyby pri ich nastavovaní e-shopy robia alebo čo je potrebné, aby tvoja kampaň bola úspešná. Na konci sa Ľubo Šimko (Kreativ gang) a Milan Markovič (Effectix) pustili do množstva zaujimavých rád a otázok.

 

 

15.6.2020

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili rekordných 130.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia Facebooku alebo návštevníci našich webov. V súčasnej situácii pandémie otázok pribúda a radi by sme boli aj pre širokú verejnosť zdrojom spoľahlivých informácií, overených faktov a istotou v dnešnej neistej dobe. Do nášho podcastu preto prinášame novú reláciu pod názvom Otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa.

V každej epizóde vyberieme 4-5 aktuálnych otázok z praxe a pripojíme fundované odpovede, aby ste mali prehľad, čo všetko sa nás čitatelia a návštevníci našich portálov pýtajú. Zverejňujeme ich pre širokú verejnosť a našich poslucháčov bezplatne a veríme, že budú pre mnohých užitočné. Odpovede vypracovali odborní poradcovia našej Daňovej a Mzdovej pohotovosti.

 

 

10.6.2020

Prinášame špeciálnu epizódu z oblasti e-commerce, audiozáznam z 2. webinára projektu Upterdam, kde sa tentokrát riešila téma expanzie e-shopov do zahraničia a prezentuje Filip Minár z Expandeco. Kde sa oplatí expandovať a prečo, s akým tovarom a kam, čo spraviť, aby Váš e-shop vyzeral ako lokálny, na čo si dávať pozor v danej krajine, ako nespraviť chybu pri prekladoch, ako na vratky a reklamácie a ďalšie potrebné informácie. Tiež sa dozviete, ako sa zmenil európsky trh počas korona krízy. Expanzia Vám môže pomôcť znova naštartovať e-biznis a pridať k domácemu zisku aj ten zo zahraničia. Celý videozáznam si môžete pozrieť aj na YT kanáli Upterdam.

 

4.6.2020

Aktuálna téma: Novely Zákonníka práce v súvislosti s pandémiou

V aktuálnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Viera Kubánková zosumarizuje viacero bodov, ktorými sa novelizoval Zákonník práce v súvislosti s pandémiou. Ako je to s čerpaním dovolenky, prekážkami na strane zamestnávateľa, ktoré sú aktuálne dôležité termíny a spomenieme tiež najčastejšie otázky zamestnávateľov v tejto súvislosti - napríklad otázky so zamestnávaním študentov v spojení s daňovým bonusom a ďalšie.

 

1.6.2020

JUDr. Mgr. Marek Perdík je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, zároveň autor odborných príspevkov nášho portálu EPI.sk. V dnešnej epizóde rozoberáme aktuálne otázky a problémy správcov bytových domov, možnosti odkladu nájomného a ukončenia nájomného vzťahu, organizovanie schôdzí nájomníkov a ďalšie horúce problémy, s ktorými sa správcovia a Spoločenstvá vlastníkov bytov potýkajú. Ak Vás táto problematika záujíma, vypočujte si aj druhú epizódu nášho hosťa o Novele zákona o bytových domoch.

 

28.5.2020

Aktuálna téma: Zvýhodnený odpočet daňovej straty počas pandémie

V aktuálnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Zuzana Uríková objasní možnosť odpočítania daňovej straty za roky 2015-2018 z balíčku opatrení, ktoré schválila vláda. V akej maximálnej výške si daňovník môže uplatniť stratu, týka sa nárok úplne všetkých daňovníkov? Sú zmeny aj vo vypĺňaní daňového priznania – aj o tom bude reč. Uvedieme aj konkrétny príklad výpočtu pre názornosť.

 

27.5.2020

Prinášame špeciálnu epizódu z oblasti e-commerce, audiozáznam z webinára projektu Upterdam, kde sa p. Jakub Jarabica, CEO Blueweb rozpráva s p. Michalom Králom, riaditeľom Pricemanie. Ako zmenila e-commerce trh na Slovensku koronakríza, komu sa darí a komu nie? Aké sú praktické problémy, ktoré teraz e-shoperi musia riešiť? Konkrétne príklady zo Slovenska i Čiech.

 

20.5.2020

Aktuálna téma: Príspevky pre podnikateľov v čase pandémie a zákon „Lex Korona“

V aktuálnej epizóde nám odborná poradkyňa pani Naďa Cígerová vysvetľuje, o aké typy príspevkov pre podnikateľov je možné v súčasnosti žiadať a aké má vlastné skúsenosti s vypĺňaním žiadostí na internete. Sú naozaj komplikované?

Ďalej ste sa nás často pýtali na porovnávanie tržieb, resp. obdobie s akým sa majú tržby porovnávať, ak sa rieši nárok na príspevok a tiež na súbeh príspevkov OČR a príspevku pri poklese tržieb.

Dozviete sa aj o najdôležitejších úľavách vyplývajúcich zo zákona „Lex Korona“ – oficiálne ide o zákon č. 67/2020. A v neposlednom rade sa často diskutovalo o vyplácaní preplatkov na dani z príjmov pre podnikateľov – aj o tom bude reč.

 

13.5.2020

Krízový manažment v koronakríze – potrebujeme ho v každej organizácii? Akí by mali byť krízoví manažéri a môžu sa bežní manažéri „prepnúť“ do funkcie krízových manažérov? Aký je rozdiel medzi profesionálnym krízovým manažérom a dočasným krízovým manažérom?

Dozviete sa aj o tom, kde končia absolventi FBI a ako by sa mohli manažéri firiem lepšie pripraviť na prípadné budúce krízy, aj za pomoci celoživotného vzdelávania na fakulte. Rozprávali sme sa so zástupcami fakulty FBI UNIZA – doc. K. Buganovou, vedúcou Katedry krízového manažmentu a prof. J. Ristvejom, garantom študijného programu Krízový manažment.

 

12.5.2020

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili rekordných 130.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia Facebooku alebo návštevníci našich webov.

V súčasnej situácii pandémie otázok pribúda a radi by sme boli aj pre širokú verejnosť zdrojom spoľahlivých informácií, overených faktov a istotou v dnešnej neistej dobe. Do nášho podcastu preto prinášame novú reláciu pod názvom Otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa.

 

11.5.2020

Bezpečnosť naša každodenná – trefné heslo súčasnosti? Budú termokameryy našou súčasťou v najbližších mesiacoch? Aký pohľad na termokamery majú odborníci – členovia Asociácie bezpečnostných manažérov, doc. Veľas z FBI UNIZA a p.Flodr, špecialista pre riadenie a bezpečnosť.

 

4.5.2020

Aktuálna téma: Povinnosti zamestnávateľov voči Finančnej správe – aktuálne termíny

Viete, aké povinnosti si mali splniť zamestnávatelia voči svojim zamestnancom a voči Finančnej správe do konca apríla? Čo všetko sa zmenilo podľa nového Zákona č.67 z roku 2020 a aké sú nové termíny zákonných povinností? Na otázky odpovedá pani Viera Kubánková, odborná poradkyňa Mzdovej pohotovosti.

Ďalšie termíny, usmernenia a aktuálne novinky pre zamestnávateľov nájdete v odborných článkoch a príkladoch z praxe portálu www.mzdovecentrum.sk

 

4.5.2020

Hosť: Matej Šucha, spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworx

Zákaznícke rozhodovanie v súčasnom online svete – ako sa zákazníci teraz správajú a čo vplýva na ich rozhodnutia? Ako si udržať zákazníkov?

90% rozhodnutí sa uskutočňuje podvedome a v situácii koronakrízy sa to ešte prehĺbilo – tvrdí a viac prezradí spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworx, ktorý pravidelne prednáša v oblasti behaviorálnej ekonomiky, pán Matej Šucha.

Čo majú firmy robiť, aby sú teraz udržali zákazníkov, aby nerušili predplatné? Klienti sa teraz rozhodujú impulzívne, často rušia výdavky nie kvôli nespokojnosti s produktom, ale z rôznych iracionálnych dôvodov.

 

4.5.2020

Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili rekordných 130.000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia Facebooku alebo návštevníci našich webov.

V súčasnej situácii pandémie otázok pribúda a radi by sme boli aj pre širokú verejnosť zdrojom spoľahlivých informácií, overených faktov a istotou v dnešnej neistej dobe. Do nášho podcastu preto prinášame novú reláciu pod názvom Otázky a odpovede pre Poradcu podnikateľa.

 

24.4.2020

Aktuálna téma: Oslobodenie od DPH pri intrakomunitárnom dodaní

Dodanie tovaru do iného členského štátu realizované z tuzemska – ako sa od 1.januára 2020 sprísnili podmienky pre oslobodenie od dane? Ktorých daňovníkov sa zmena týka a čo v prípade, ak dodávateľ nepodá súhrnný výkaz alebo uvedie neúplné údaje? Aké sú usmernenia v súvislosti s pandémiou? Na všetky otázky nám fundovane odpovedala odborná poradkyňa Daňového centra, pani Zuzana Uríková.

 

21.4.2020

Hosť: Matej Šucha, spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworx

Ako sa práca z domu a dlhodobý homeoffice podpisuje na psychike ľudí? Čo by mali manažéri a majitelia firiem urobiť, aby boli zamesnanci doma produktívni a zároveň v dobrej psychickej kondícii? Pandémia nás podrobuje nevšednému experimentu, potvrdzuje Matej Šucha, spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworx, ktorý sa zaoberá behaviorálnou ekonómiou.  Zároveň vás pozývame na webinár už 23. apríla s názvom: Čo robiť, aby boli vaši zamestnanci počas krízy produktívni a v pohode. Registrujte sa tu:https://mindworx.webinarninja.com/live-webinars/291646/register

 

20.4.2020

Aktuálna téma: Preddavky na daň z príjmov – v súvislosti s aktuálnymi zmenami

Stále aktuálna téma preddavkov na DzP: K akým zmenám došlo od 1.januára 2020 ? Ovplyvnila súčasná situácia spojená s korona vírusom platenie preddavkov? Na čo sa zákazníci v súvislosti s preddavkami najviac pýtajú? Spoľahlivé informácie s konkrétnymi číslami poskytne odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti, pani Zuzana Uríková.

 

20.4.2020

Hostia:

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., vedúci katedry bezpečnostného manažmentu. 

ROZHOVOR SME ZREALIZOVALI PRED PANDÉMIOU.

Ako vnímajú pojem bezpečnostný manažment odborníci, ktorí vzdelávajú bezpečnostných a krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek, ako i ďalších odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami bezpečnosti? Naše pozvanie do relácie Hosť v štúdiu prijali zástupcovia Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity (ďalej „FBI UNIZA“) – pán prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum a pán doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., vedúci katedry bezpečnostného manažmentu.

 

9.4.2020

Aktuálna téma: Rúška a ochranné prostriedky – nákup z daňového pohľadu

Nákup dezinfekčných potrieb a ochranných rúšok sa stáva v súčasnosti pre firmy nutnosťou. Je zrejmé, že výdavky na rôzne ochranné prostriedky pri práci budú narastať. Na čo si dávať pozor pri ich nákupe pre firemné účely? Je možné ich daňovo uznať a odpočítať DPH? Alebo naopak šijete rúška pre firmy – musíte si tento príjem zdaniť? Nielen o tom sa porozprávame s poradkyňou Daňovej pohotovosti, pani Nadeždou Cígerovou.

 

8.4.2020

Hosť: Ing. Miriam Pilátová, Bezpecnostvpraxi.sk

Všetko o ochranných rúškach – top téme súčasnosti z pohľadu manažérky portálu Bezpečnosťvpraxi.sk

Respirátory, rúška a zásady bezpečnosti v domácnosti aj na pracovisku – to sú otázky, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú mnohí z nás. Ako ich správne používať a ako likvidovať? Ako sa o rúška starať, aké druhy respirátorov rozlišujeme a vieme si ich správne nasadiť na tvár?  Na čo si dať pozor, aby sme chránili seba aj ostatných. Téma ochranných rúšok detailne rozobrané z pohľadu Miriam Pilátovej, manažérky portálu BezpečnosťVpraxi,sk, ktorá po večeroch šije rúška.

 

3.4.2020

Bezpečnostné opatrenia pre firmy z pohľadu GDPR, JUDr. Marcela Macová

Mnohé firmy umožnili v týchto dňoch vykonávať prácu svojim zamestnancom z domova. Avšak nezabudnime, že z pohľadu GDPR je potrebné zabezpečiť určité technické organizačné opatrenia. Prvým dôležitým krokom je kontrola smernice o ochrane osobných údajov, ktorá nie vo všetkých firmách umožňuje zamestnancom prácu z domu. V takomto prípade je nutné dočasne pozastaviť účinnosť niektorých jej článkov, aby zamestnanci mohli vykonávať prácu mimo svojho pracoviska.

Ako a ktoré hlavné zásady dodržiavať, aby ste minimalizovali riziko porušenia ochrany osobných údajov, vám zhrnula odborníčka na problematiku GDPR, JUDr. Marcela Macová.

 

30.3.2020

Posledná novela  č.460/2019 z 27. 12. 2019 priniesla celkom 179 novelizačných bodov. Lektor Ing. Peter Gallovič vás prevedie aktuálnou novelou s dôrazom na zmeny, ktoré sa dotýkajú priamo firiem produkujúcich odpady.  Okrem základných ustanovení sa dozviete aj o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, povinnostiach právnických a fyzických osôb, osobitných prípadoch až po prehľad účinnosti novelizačných bodov.

Téma mala byť pôvodne predmetom našej marcovej konferencie Odpady 2020, keďže sa však presúva na jeseň, dávame ho v súčasnej situácii ako bonus do nášho podcastu.

 

9.3.2020

Aktuálna téma: Epizóda sa zameriava na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, ktoré finalizujú uzatváranie účtovných kníh.

Kedy je oficiálny termín na podanie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 a na čo všetko je nutné pamätať? Aké daňové tlačivá sa majú podať a sú nejaké zmeny týchto formulárov?  Na tieto aj ďalšie otázky vám odpovie pani Naďa Cígerová, odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti.

 

6.3.2020

Hosť: JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Novela Zákona o bytových domoch a dôležité úskalia správy bytov pre SVB a správcovské spoločnosti z pohľadu odborníka. Na Slovensku máme viac ako 10.000 SVB - Spoločenstiev vlastníkov bytov, stovky Správcovských spoločnosti, desiatky Bytových družstiev - všetky tieto subjekty sa aktívne podieľajú na správe bytových domov.

 

5.3.2020

Aktuálna téma: Zmeny v preddavkoch na daň z príjmu PO a zákonné termíny v tomto období.

Ako sa vypočíta výška preddavku na daň a aké sú lehoty na platenie? Ako sa postupuje v prípade, že ešte nie je podané daňové priznanie za rok 2019? Na tieto aj ďalšie náležitosti vás upozorní odborná poradkyňa Daňovej pohotovosti pani Zuzana Uríková

5.3.2020

Hosť: Ing. Katarína Gavurová, riaditeľka Virtuálne od WebyGroup, lektorka online marketingu

Regionálna online reklama ako jeden z trendov získavania zákazníkov. B2B firmy (tie, ktoré nepredávajú konečnému spotrebiteľovi, ale služby iným firmám) pri predaji služieb na internete stoja pred špecifickými výzvami. Základom komunikácie firiem navonok je web stránka. Nie len preto, že v dynamickom "rolovacom" svete internetu je vždy na svojom mieste na www adrese.  Podstatným dôvodom je to, že predstavuje ukončenie rozhodovacej a nákupnej cesty zákazníka. Čo by mala obsahovať? Odporúčania sú trendovou cestou získavania nových zákazníkov. Kedy si ich vypýtať a ako ich zverejniť? V dnešnej epizóde sa s pani Katarínou Gavurovou môžete inšpirovať novými cestami k zákazníkovi cez lokálnu reklamu na miestach mimo najsilnejšieho konkurenčného boja.

 

4.3.2020

Aktuálna téma: Nový rok a legislatívne zmeny (resp. nové povinnosti, nie staronové), ktoré čakajú účtovníkov, podnikateľov a v podstate všeobecne daňovníkov pri ich ekonomickej činnosti.

Čo špecifické ich čaká, na čo je nutné upriamiť pozornosť? Aké najmarkantnejšie zmeny v danej oblasti nastali? Najdôležitejšie zmeny z pohľadu odbornej poradkyne Daňovej pohotovosti Nadeždy Cígerovej.

 

4.3.2020

Hosť: Ing. Miroslav Lukáč, podcast Incident, firma Emsec, s.r.o.

Dnešná epizóda je o reálnych kybernetických útokoch, používaných praktikách útočníkov a ich dosahoch na napadnuté organizácie.

Na konkrétnych príkladoch z praxe Slovenska a Česka sa dozviete niektoré tipy, ako svoju firmu pred napadnutím chrániť. Tieto cenné informácie prináša dnešný Hosť v štúdiu pán Ing. Miroslav Lukáč zo spoločnosti eMsec s.r.o. a podcastu Incident.

 

3.3.2020

Aktuálna téma: Vstúpili sme do obdobia, ktoré pracovne nazývame daňová sezóna a preto by sme v dnešnej epizóde radi poukázali na dôležité termíny, ktoré musia dodržať zamestnanci, aj zamestnávatelia aby mali zamestnanci vysporiadané svoje daňové povinnosti týkajúce sa zdaňovacieho obdobia roka 2019.

Pripravila Vierka Kubanková - odoborná poradkyňa Mzdovej pohotovosti.

 

2.3.2020

Naša spoločnosť oslavuje v tomto roku 30.výročie vzniku – vydania prvej papierovej publikácie s názvom Poradca podnikateľa. Nie je veľa takých prípadov na Slovensku a o to viac nás teší, že sme sa za tento čas stali rešpektovanou firmou, lídrom na trhu ekonomických a právnych informácií a služieb a ďalej sa úspešne rozrastáme na Slovensku aj v Česku. Naše weby navštívia státisíce návštevníkov mesačne, vybavíme ročne desaťtisíce odborných otázok našich predplatiteľov, realizujeme stovky školení a odborných konferencií.

Okrem iných noviniek vám prinášame aj Podcast PP - vypočujte si jeho pilotnú epizódu.