Študentská prax v Poradcovi podnikateľa – prvá skúsenosť v spolupráci s Ústavom mediamatiky UK29.1.2024

Jednou z našich firemných hodnôt je, že vzdelávame zážitkom. Platí to tak pri našich klientoch, ako aj pri všetkých ostatných projektoch. V zimnom semestri sme podpísali vzájomnú spoluprácu s Ústavom mediamatiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

 

Juraj Málik prezradil recept na úspech

 

Aký je recept na úspech? A existuje vôbec? Náš majiteľ Juraj Málik má za vyše 30 rokov na konte desiatky úspešných projektov. Prvým z nich je spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorú zakladal spolu so svojím otcom. O rok oslavujeme okrúhle 35. narodeniny. Okrem toho sa angažuje tiež v hotelierstve, cestovnom ruchu, umení, športe, aktivitách spoločensky zodpovedného podnikania.

Počas svojej cesty nadobudol množstvo skúseností, o ktoré sa rozhodol podeliť vytvorením unikátneho systému ruka – ktorá predstavuje ťahák na úspech. O ten sa podelil v prednáške aj so študentmi mediamatiky. Tak začala naša spolupráca. Na tejto prednáške sme sa zároveň zoznámili so Zuzkou Fujkovou, ktorá si vybrala Poradcu podnikateľa ako miesto svojej odbornej praxe. Zuzka v PP-čku zažila svoj „pracovný semester“ na oddelení marketingu. Na konci sa rozhodla podeliť o svoju skúsenosť.  

                   

 

Zuzkina skúsenosť z praxe v PP-čku

Ako to začalo?

 

Pri výbere stáže som si pôvodne predstavovala, že sa budem venovať grafickému dizajnu, tvorbe propagačných materiálov či fotografovaniu. Avšak osud praje prekvapeniam a moja cesta ma zaviedla do sveta kreatívnej tvorby mimo môjho pôvodného očakávania. Vďaka expertnej prednáške pána Mgr. Juraja Málika – autora motivačných kníh a majiteľa firmy Poradca podnikateľa, som si vybrala stáž v tejto zaujímavej spoločnosti, kde som mala možnosť rozvíjať svoje schopnosti a prispievať k tvorbe aj mimo oblasti grafického dizajnu.

 

Čomu som sa venovala?

Pod krídla si ma vzala PhDr. Kovaľová, brand manažérka právnického segmentu, pod vedením Ing. Milovej MBA, riaditeľky marketingového oddelenia. Spoločne sme sa zamysleli nad tým, čo by ma zaujímalo, a vytvorili sme plán nadchádzajúcich stretnutí tak, aby som sa vždy oboznámila s niečím novým. Zadania boli zamerané na značky EPI a EPI konferencie. EPI predstavuje právny systém poskytujúci najrýchlejšie ekonomické a právne informácie, zbierku zákonov, komentáre k zákonom, odborné články, príklady z praxe, vzory zmlúv a iné.

Prvý deň bol zahrievacím kolom v podobe tvorby príspevkov na EPI konferenciu pre platformu LinkedIn. V priebehu stretnutí som mala možnosť zdokonaliť sa okrem získavania teoretických znalostí hlavne v informačnom prieskume a copywritingu. Oboznámila som sa s mnohými pojmami z oblastí: brandingu, ako napr. 360-stupňová stratégia, PR, princípov komunikácie pomocou médií, emailovej komunikácie a ďalších. Praktické zadania mi poskytovali možnosť zažiť a pochopiť základy budovania značky prostredníctvom nástrojov PR, propagačných článkov, analýzy webu alebo prieskumov  trendov. Články a informačný prieskum nie sú však zďaleka všetko. Dostalo sa mi pocítiť aj náročnosť tvorby brand vizuálu na základe určitých grafických pravidiel a postupov v podobe návrhu brandovej inzercie.

 

Návšteva konferencie

Na záver praxe som dostala pozvanie zúčastniť sa EPI konferencie Stavebné právo, ktorá sa konala v Hoteli Grand Jasná v Nízkych Tatrách.  Okrem možnosti vypočuť si novinky a pohľady odborníkov v danej téme som si vytvorila obraz o fungovaní a množstve úloh potrebných na správny chod eventu. Pochopila som, aké malé aj veľké úkony sú nevyhnutné k úspechu. Od estetickej úpravy, dostupných propagačných materiálov, organizačného tímu, starostlivosti o hostí až po catering. Celodenný program bol psychicky aj fyzicky namáhavý, no úspech nie je zadarmo. Som šťastná, že som sa mohla zúčastniť tohto úspešného eventu.

           

Poďakovanie

Týmto by som rada poďakovala Poradcovi podnikateľa a ústavu Mediamatiky za spoluprácu a príležitosť získať poznatky z nového prostredia od odborníkov a spoznať príjemných ľudí.            

 

 

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Odber noviniek