PP pre školy – pomáhame vyrásť novej generácii odborníkov14.12.2020

„Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky“

To tvrdí klasik a my mu pritakávame. Kvalita vedomostí otvára nové možnosti nielen študentovi, ale oblúkom sa vracia celej spoločnosti v potenciáli šikovných ľudí a v stúpajúcej krivke všeobecného rozvoja.

Dnešný svet si žiada schopnosť neustále byť v kontakte s aktuálnym dianím, nestačí fixne sa naučiť fakty a poučky. Základom úspechu je dokázať ľahko vyhľadať potrebnú informáciu, overiť si jej pravdivosť a spoľahlivosť, prípadne pohotovo nájsť riešenie svojho problému.

„Ak nemôžeme nájsť informácie, vždy si otvoríme Danovecentrum.sk alebo Mzdovecentrum.sk a všetky spoľahlivé informácie máme na jednom mieste, dostupné okamžite...“

SOŠ v Čadci

Obsah pre profesionálov už na škole

Predpisy v oblasti daní a účtovníctva sú jednou z najčastejšie menených legislatívnych oblastí. Permanentný pohyb v praxi si žiada, aby aj študent naskočil do tempa pracovného života ešte počas školy. Učebnice vytlačené na obdobie niekoľko rokov dopredu nedokážu reflektovať meniace sa podmienky. Môžu poskytnúť základ, no aktuálny výklad je na pleciach učiteľa. Aby sme uľahčili proces získavania informácií na školách, rozhodli sme sa vo firme Poradca podnikateľa už pred niekoľkými rokmi vybudovať projekt PP pre školy. Po zapojení doň škola získa prístup k odborným webovým portálom Danovecentrum.sk a Mzdovecentrum.sk bezplatne a neobmedzene.

Pedagógom i celým triedam sprístupňujeme bohatý obsah našich centier a umožňujeme im moderné spôsoby práce. Žiak získa ešte počas štúdia autentickú predstavu o oblasti, do ktorej sa chystá profesijne vstúpiť. Zároveň spoznáva interaktívny nástroj, ktorý sa môže stať jeho oporou nielen v  kariérnych začiatkoch, ale pomôže mu rásť a zlepšovať sa kontinuálne.

„Na Daňovom a Mzdovom centre nachádzame aktuálne informácie, pomocou ktorých aktualizujeme preberané učivo. Využívame aj videoškolenia, infografiky a ďalšie užitočné údaje. Portály sú spoľahlivé, dôveryhodné a informácie sú rýchlo aktualizované vzhľadom na legislatívne zmeny počas roka.  Určite odporúčame.“

Obchodná akadémia Rožňava

Moderná forma nepodlieha „prekážkam v práci“

Mladej generácii prirodzene sa orientujúcej v elektronickom svete je forma neustále sa aktualizujúcej „encyklopédie“ našich webov blízka. Rýchlo odhalia potenciál, ktorý im ponúka – od odborných článkov promptne reagujúcich na aktuálnu situáciu, cez rozsiahlu zbierku riešených problémov z praxe, prístup k platnej legislatíve, vzorom dokumentov atď. až po archív videoškolení a webinárov.

Momentálna koronasituácia do popredia vynáša význam elektronizácie (nielen) vo sfére vzdelávania viac než kedykoľvek predtým.  Univerzálnosť a prístupnosť moderných kanálov výučby značne rozširuje možnosti neprerušiť  vzdelávanie ani v časoch obmedzeného fyzického kontaktu.  Kríza nás nabáda odhaľovať nové spôsoby práce a tvorivo obchádzať prekážky. Mnoho učiteľov aktuálne spoznáva špecifiká dištančnej výučby. Veríme, že i náš projekt im dokáže podať pomocnú ruku.

Schopnosť flexibilne sa adaptovať a pohotovo pokračovať v práci je jedným z indikátorov sily, odhodlania a múdrosti.

„Žiakom sa snažíme uľahčiť dištančné vzdelávanie tým, že pre nich pripravujeme zadania a témy, ktoré odrážajú súčasnú situáciu firiem. Mnoho informácií čerpáme z on-line prostredia DC a MC, ktoré sú pre nás vyučujúcich veľkou inšpiráciou a pomocou pre získanie množstva materiálov a článkov v rámci odbornej praxe.“

Obchodná akadémia Prievidza

Poradca podnikateľa nie je len vydavateľstvo, je to vzdelávací dom

Veríme, že z absolventov škôl zapojených do nášho projektu sa stanú šikovní profesionáli, žiadaní experti a časom možno aj naši aktívni spolupracovníci. Tešíme sa na prvého autora/lektora/konzultanta, ktorý vzíde z tejto skupinky mladých talentov.

„V mene učiteľov a žiakov vám všetkým chcem vyjadriť veľké ďakujem za to, čo pre školy robíte navyše, lebo od odborného vzdelávania sa vyžaduje stále viac a viac. Študijné materiály a informácie tu nájdeme na 100 % úplné, nie len čiastočné, prípadne zavádzajúce. Aj vďaka vám žiaci akoby dozreli a naučili sa používať a rozlišovať informácie (nie všetko na webe je správne).“

SOŠ Svidník

 

Zapojte aj svoju školu do programu PP pre školy jednoduchou registráciou cez tento link.

 

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies