Naša ponuka

Našu ponuku sa snažíme neustále rozširovať, aby sme podnikateľom poskytli všetky potrebné informácie. Rozsiahle portfólio produktov je pre jednoduchšiu orientáciu rozčlenené podľa oblastí - právo, dane a účtovníctvo, mzdy a personalistika, verejná správa, vzdelávanie, manažment a bezpečnosť. V každej z nich si môžete vybrať formu, ktorú preferujete (online produkty, tlačené publikácie, vzdelávanie).

Právo

ONLINE SYSTÉM

EPI je moderný online systém pre právnikov s intuitívnym ovládaním a najkomfortnejším užívateľským prostredím. Ponúka denne aktualizovaný odborný obsah (Komentáre, Rozhodnutia súdov, Vzory...) a množstvo užitočných funkcií, ktoré umožňujú pracovať s informáciami veľmi rýchlo a efektívne. Vďaka poskytovaným službám sú užívatelia pravidelne informovaní o dôležitých zmenách a novinkách.

Prejsť na epi.sk

TLAČENÉ PUBLIKÁCIE

Medzi tlačenými publikáciami nájdete diela z vydavateľstva Eurokódex (Veľké komentáre, Komentáre, Judikatúra) či Úplné znenia zákonov zo všetkých oblastí práva.

Zobraziť ponuku

VZDELÁVANIE

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z najvyšších miest a príslušných orgánov. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení.

Zobraziť ponuku

Dane a účtovníctvo

ONLINE SYSTÉM

Daňové centrum je odborný online systém pre dane a účtovníctvo, ktorý ponúka spoľahlivé denne aktualizované informácie (Odborné články, Príklady z praxe, Vzory...), užitočné funkcie a služby, vďaka ktorým ste informovaní o všetkých zmenách. Naši odborníci sú Vám k dispozícii denne prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo online chatu priamo na portáli.

Prejsť na danovecentrum.sk

TLAČENÉ PUBLIKÁCIE

Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Praktický mesačník Dane a účtovníctvo ponúka kvalifikované informácie, tipy a názorné riešenia. Štvrťročník Daňový špeciál prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov. V našej ponuke nájdete aj množstvo ďalších užitočných publikácií.

Zobraziť ponuku

VZDELÁVANIE

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti daní a účtovníctva, ktorými vás prevedú uznávaní odborníci. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení a webinárov.

Zobraziť ponuku

Mzdy a personalistika

ONLINE SYSTÉM

Odborný online systém Mzdové centrum ponúka spoľahlivé informácie (Odborné články, Príklady z praxe, Vzory...) z oblasti miezd a personalistiky. Užitočné funkcie zjednodušia a zrýchlia Vašu každodennú prácu a služby. Denne môžete využívať služby Mzdovej pohotovosti prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo online chatu priamo na portáli.

Prejsť na mzdovecentrum.sk

TLAČENÉ PUBLIKÁCIE

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky. Odborný časopis Práca, mzdy a odmeňovanie prakticky, jednoducho a zrozumiteľne poskytuje návod, ako postupovať pri riešení personálnych a mzdových otázok a otázok z oblastí sociálneho zabezpečenia. V ponuke nájdete aj Úplné znenia zákonov a ďalšie publikácie.

Zobraziť ponuku

VZDELÁVANIE

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti miezd a personalistiky pod vedením uznávaných odborníkov. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení.

Zobraziť ponuku

Verejná správa

ONLINE SYSTÉM

Verejná správa SR je špecializovaný online systém pre verejnú správu. Súčasťou systému je záložka Dobrý riaditeľ obsahujúci informácie pre školstvo a Dobrý starosta, kde nájdete všetky informácie pre mestá a obce. Súčasťou systému sú aj služby Pohotovosti a e-mailové notifikácie, vďaka ktorým budete informovaní o najdôležitejších zmenách.

Prejsť na vssr.sk

TLAČENÉ PUBLIKÁCIE

Publikácia Príručka dobrého starostu má za cieľ poskytnúť prvotný prierezový pohľad na to, čo vôbec obec je a ako funguje. V ponuke nájdete aj množstvo praktických vzorov a smerníc, ktoré sú dostupné v editovateľnej podobe a sú užitočnou pomôckou pri tvorbe potrebných dokumentov.
Zobraziť ponuku

VZDELÁVANIE

Pravidelne organizujeme konferencie a školenia týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti verejnej správy, ktorými vás prevedú uznávaní odborníci. Okrem toho ponúkame aj možnosť online vzdelávania prostredníctvom praktických videoškolení.

Zobraziť ponuku

Vzdelávanie

Ročné PROFIvzdelávanie

Pre tých, ktorých povaha práce núti absolvovať viacero školení počas roka máme k dispozícii za bezkonkurečnú cenu predplatné na profesionálne celoročné online vzdelávanie, a to navyše aj s možnosťou odborného poradenstva. Predplatiteľ ročného PROFIvzdelávania získa až na 365 dní možnosť zúčastňovať sa priamych prenosov webinárov, a taktiež možnosť neobmedzene prehrávať naše odborné videoškolenia alebo videozáznamy z webinárov.

KONFERENCIE

Profivzdelávanie počas roka organizuje desiatky odborných konferencií, počas ktorých ponúka svojím účastníkom široký priestor na vzdelávanie, nadobúdanie nových pracovných aj súkromných vzťahov, zábavu a relax. Tradične sú konferencie vedené zvučnými menami z príslušných úradov či inými odborníkmi pôsobiacimi na Slovensku alebo v zahraničí.

Zobraziť ponuku

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou organizujeme viacero prezenčných aj online školení z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, práva, verejnej správy, manažmentu a podnikania. V prípade záujmu je možné zorganizovať In house školenia vo vlastných firemných priestoroch s výukovým obsahom plne prispôsobeným požiadavkám objednávateľa.

Zobraziť ponuku

Manažment

ONLINE SYSTÉM

Ezisk.sk je odborný portál, ktorý je zameraný na celoročné rubriky týkajúce sa biznisu, priemyslu, obchodu, marketingu, personalistiky a riadenia a ďalších tém. Súčasťou portálu je archív časopisu Zisk manažment v online podobe. Pre tých, ktorí sa radi vzdelávajú, je k dispozícii Manažérska TV, kde nájdete videá, záznamy z konferencií a prednášky od profesionálov vo svojej oblasti.

Prejsť na ezisk.sk

TLAČENÉ PUBLIKÁCIE

Zisk manažment je odborný dvojmesačník zameraný na skutočný biznis život, určený pre stredný manažment, firmy, podnikateľov a všetkých manažérov, ktorí sa chcú rozvíjať a rásť. Zameriavame sa špeciálne na novinky v legislatíve, biznis trendy a inovácie. Robíme z manažérov lídrov, pretože firmy sú také dobré, ako sú dobrí ich manažéri.

Zobraziť ponuku

VZDELÁVANIE

Každoročne vzdelávame a organizujeme odborné manažérske konferencie. Tradíciu už má konferencia na tému eCommerce, v roku 2018 pribudla inšpiratívna konferencia DNA lídra – Infikuj sa od úspešných.

Zobraziť ponuku

Bezpečnosť

ONLINE SYSTÉM

Bezpečnosť v praxi je odborný online portál, ktorý komplexne rieši bezpečnostný manažment firmy a zároveň upozorňuje na všetky hrozby, riziká a najmä opatrenia vyplývajúce z platnej a pripravovanej legislatívy (SR, ČR, EÚ).

Portál ponúka spoľahlivé informácie (odborné články, príklady z praxe, vzory, komentáre...), užitočné funkcie a služby, vďaka ktorým ste informovaní o všetkých zmenách, je tvorený tímom odborníkov z praxe. Portál šetrí váš čas a peniaze za vysoké pokuty a penále, ktoré vám hrozia za nesplnenie legislatívnych povinností.

Oblasti, z ktorých ponúkame rýchly manažérsky nadhľad:

  • Kybernetická bezpečnosť
  • Ochrana osobných údajov
  • Bezpečnosť a zdravie
  • Ochrana pred požiarmi
  • Ochrana životného prostredia
  • Ochrana osôb a majetku

Prejsť na bezpecnostvpraxi.sk