Novinky

PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou

Majiteľ firmy, pán Juraj Málik, je vizionár a pôvodným povolaním učiteľ, preto spoločnosť podporuje vzdelávanie rôznymi formami a dlhodobo – a to nielen pre zamestnancov a svojich zákazníkov, ale chce prispieť aj k zlepšeniu vzdelávania pre študentov na stredných a vysokých školách. V posledných 5 rokoch tak vznikol program „PP Poradca pre školy“, v rámci ktorého firma prostredníctvom svojich odborných online systémov a periodík pomáha dostať do škôl viac praxe, reálneho podnikateľského života i manažérskych skúseností.

PP Poradca pre školy je projekt prepájania teórie s praxou a je určený hlavne pre stredné školy so zameraním na ekonomiku, obchod, manažment, podnikanie. V praxi to znamená, že škola môže za veľmi výhodných podmienok získať pre výučbové účely prístup k odborným online systémom Danovecentrum.sk a Mzdovecentrum.sk a využívať všetky ich služby a funkcie, odborné články či videoškolenia priamo na vyučovacích hodinách. Študenti sa môžu naučiť pracovať s týmito odbornými online systémami v konkrétnych praktických situáciách, čím si zvýšia svoju kvalifikáciu a šancu na uplatnenie v zamestnaní.

V prípade, že škola prejaví záujem a spĺňa podmienky, radi ju zapojíme do programu. Pedagógovia dostanú bezplatné zaškolenie v spoločnosti PP a priebežne sa môžu na firmu obracať so svojimi otázkami, ktoré počas roka vzniknú. Študenti majú aj možnosť exkurzie do PP Centra alebo stretnutia s majiteľom firmy na obľúbenom vystúpení v rámci 36 + 1 Tour Začnite už!

Tešíme sa, že PP Poradca pre školy je živý program a veríme, že slovenským školám a študentom prinesie viac prepojenia s reálnym životom práce a firiem, skvalitnenie výučby a zlepšenie uplatnenia študentov na trhu práce.

Viac sa o programe PP Poradca pre školy môžete dozvedieť priamo v zapojených školách alebo v spoločnosti Poradca podnikateľa.

 

Chcete sa zapojiť do programu PP Poradca pre školy? Kontakujte nás:

Tel.: +421 41 70 53 222 

Email: marketing@pp.sk