DAŇOVÉ CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
MZDOVÉ CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
PRÁVNE CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
VEREJNÁ SPRÁVA
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
PROFIVZDELÁVANIE
vzdelávanie/poradenstvo
ZISK MANAŽMENT
tlač/online/vzdelávanie

Aktuálne publikácie

Strana 1 z 5

Začnite už! 36 +1 objavov, ako začať a úspešne dokončiť

Krásna spověď muže, který vybudoval několik firem. Celou knihou prostupuje jeho pokora, klidná síla a celoživotní vášnivá chuť zlepšovat sebe i jiné. Jeho úvahy o vedení ...Detail produktu

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2017

Novely zákona o službách zamestnanosti aj z daňového aspektu, Výdavky na reprezentáciu, (Elektronická) refakturácia zmluvných dodaní, Daňový ...Detail produktu

Aktuálne videá


Všetky videoškolenia

Aktuálne školenia

Názov školeniaMeno školiteľaDátum a miesto
Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov)
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
21.09.2017
Žilina
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)
Dr. Milan Veščičík
25.09.2017
Žilina
Cestovné náhrady (Júlia Pšenková)
Júlia Pšenková
25.09.2017
Banská Bystrica
09.10.2017
Žilina
10.10.2017
Nitra
25.10.2017
Košice
Daňová optimalizácia v roku 2017
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
27.09.2017
Nitra
10.11.2017
Bratislava
EPI Konferencia Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve
JUDr. Ján Šanta, PhD., doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
27.09.2017
Bratislava
Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
RNDr. Jozef Mihál
28.09.2017
Žilina
29.09.2017
Trenčín
04.10.2017
Nitra
06.10.2017
Banská Bystrica
30.10.2017
Bratislava
09.11.2017
Košice
DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi
Ing. Soňa Ugróczy
28.09.2017
Banská Bystrica
11.10.2017
Bratislava
Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
29.09.2017
Bratislava
DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018
Ing. Vladimír Ozimý
02.10.2017
Žilina
04.10.2017
Košice
05.10.2017
Banská Bystrica
06.10.2017
Bratislava
11.10.2017
Nitra
Kalkulácie a efektívne riadenie nákladov
Dr. Milan Veščičík
03.10.2017
Žilina
10.10.2017
Bratislava
Daňový a odvodový kolotoč
Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
03.10.2017
Bratislava
09.10.2017
Košice
10.10.2017
Trenčín
Projektový manažment pre kvalitu a kvalitárov (praktický 2-dňový workshop)
Peter Minárik
05.10.2017
Žilina
Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny
Ing. Peter Gallovič
05.10.2017
Bratislava
19.10.2017
Žilina
11.12.2017
Košice
Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov – detailne a prakticky (2-dňové školenie)
Ing. Hilda Gajdošová
10.10.2017
Žilina
Projektový manažment pre Shared Services Centrá (praktický 2-dňový workshop)
Peter Minárik
12.10.2017
Košice
Dane a odvody autorov a umelcov – Autorský zákon
RNDr. Jozef Mihál
16.10.2017
Bratislava
08.11.2017
Košice
Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
16.10.2017
Bratislava
Zákonník práce 2017/2018 (3-dňové školenie)
RNDr. Jozef Mihál
17.10.2017
Bratislava
Manažment vymáhania pohľadávok a krízová komunikácia
Ing. Ľubomír Havierník
18.10.2017
Bratislava
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
JUDr. Marcela Macová, PhD.
18.10.2017
Poprad
19.10.2017
Prešov
20.11.2017
Trnava
18.12.2017
Martin
29.09.2017
Žilina
10.11.2017
Banská Bystrica
19.12.2017
Košice
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
19.10.2017
Bratislava
26.10.2017
Žilina
Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku
RNDr. Jozef Mihál
20.10.2017
Bratislava
23.10.2017
Nitra
10.11.2017
Košice
Projektový manažment pre automotive a výrobu (praktický 2-dňový workshop)
Peter Minárik
23.10.2017
Bratislava
Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková
23.10.2017
Bratislava
Bezpečnostné riziká zamestnancov v prostredí internetu
Tomáš Zaťko
25.10.2017
Bratislava
DPH, DzP, Daňový poriadok – Zmeny od 1. 1. 2018
Ing. Soňa Ugróczy
26.10.2017
Banská Bystrica
20.11.2017
Nitra
21.11.2017
Bratislava
Cestovné náhrady (Ing. Vladimír Ozimý)
Ing. Vladimír Ozimý
27.10.2017
Bratislava
Daň z príjmov a DPH - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2018
Ing. Vladimír Ozimý
06.11.2017
Prešov
08.11.2017
Bratislava
09.11.2017
Poprad
15.11.2017
Košice
16.11.2017
Trenčín
Automobil v podnikaní z pohľadu DPH
Ing. Vladimír Ozimý
07.11.2017
Bratislava
Projektový manažment pre marketing a branding (praktický 2-dňový workshop)
Peter Minárik
09.11.2017
Bratislava
Vnímavý kouč
Mgr. Ján Dubnička
15.11.2017
Bratislava
Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)
RNDr. Jozef Mihál
20.11.2017
Košice
Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková
22.11.2017
Bratislava
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková
24.11.2017
Bratislava
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
PhDr. Mária Munková
28.11.2017
Bratislava
Moderný obchodník: Praktické predajné techniky
Ing. Ľubomír Havierník
28.11.2017
Bratislava
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018
RNDr. Jozef Mihál
04.12.2017
Nitra
05.12.2017
Bratislava
14.12.2017
Trenčín
15.12.2017
Bratislava
18.12.2017
Košice
19.12.2017
Žilina
20.12.2017
Bratislava
PP Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")
JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Irena Hudecová, JUDr. Jakub Uhrinčať, JUDr. Pavol Szabo
06.12.2017
Bratislava
14.12.2017
Banská Bystrica
23.01.2018
Žilina
13.02.2018
Košice
14.03.2018
Bratislava
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018
Júlia Pšenková
19.12.2017
Bratislava
24.01.2018
Bratislava
25.01.2018
Žilina
26.01.2018
Poprad
Účtovná závierka za rok 2017
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
15.01.2018
Žilina
16.01.2018
Prešov
18.01.2018
Nitra
19.01.2018
Trnava
26.01.2018
Bratislava
31.01.2018
Košice

Konferencie

Strana 1 z 10

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva miezd 2017

28. 11. 2017 Žilina, 5. 12. 2017 Bratislava, 8. 12. 2017 Košice  čítaj viac >>

Daňový a odvodový kolotoč 2017

3. 10. 2017 Bratislava; 9. 10. 2017 Košice; 10. 10. 2017 Trenčín čítaj viac >>

Trestná zodpovednosť PO, delikty v konkurznom a daňovom práve

27. septembra 2017, Hotel Devín, Bratislava čítaj viac >>

O firme

Fotogaléria
Na stiahnutie
Obchodné podmienky

Produkty

Daňové centrum
Mzdové centrum
Právne centrum
Verejná správa
Profivzdelávanie
Zisk manažment

Kontakt

Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A
01001 Žilina, SLOVAKIA

Tel.: +421 41 70 53 222

Napíšte nám


PP Klub

Súťaže

Služby

Kariéra

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 1991-2017, Všetky práva vyhradené