e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Podnikanie jedného z manželov
Ak jeden z manželov začína podnikať pri trvaní bezpodielového spoluvlastníctva bez jeho úpravy, potrebuje na používanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve na podnikanie pri začatí podnikania súhlas druhého manžela.
Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby
Novou povinnosťou zamestnávateľa je, že ak zabezpečuje činnosť pracovnej zdravotnej služby vlastnými odbornými zamestnancami, musí túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Úspešné podnikanie má angažovaných zákazníkov
Výskum spoločnosti Gartner preukázal, že 70 % zákazníkov sa nikdy nenahlásilo do svojich zákazníckych účtov a že až 80 % zákazníkov si vôbec nevšimlo na Facebooku zmeny, ktoré značky komunikovali. Sú tu však značky, ktoré svoj úspech zaznamenali iba prostredníctvom sociálnych sietí. Kde sa skrýva tajomstvo úspechu?
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk