e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Príkazná zmluva a účtovanie
Ak je poskytnutá odmena z pohľadu príkazníka príjmom zo závislej činnosti, príkazca účtuje o odmene, poistnom na zdravotné a sociálne poistenie a preddavkoch na daň z príjmu rovnako ako pri mzdách z pracovnoprávneho pomeru.
Preukazovanie nárokov na daňový bonus v priebehu roku
Možnosť preukazovať nárok na daňový bonus v priebehu roka má len FO – zamestnanec, ktorá má príjmy podľa § 5 ZDP. Zamestnanec si uplatní nárok na daňový bonus u zamestnávateľa tak, že vypíše Vyhlásenie a doloží doklady, ktorými preukáže nárok na daňový bonus.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Kariérny rozvoj
Najúspešnejšie firmy vedia, ako správne motivovať, rozvíjať, odmeňovať a stimulovať svojich zamestnancov. Vytvárajú priestor, aby sa zamestnanec aktívne podieľal na svojom pláne kariérneho rozvoja.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk