e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Zdanenie príjmov člena pozemkového spoločenstva
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy ako spoločník pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity, vypočíta výšku príjmov a daňových výdavkov spôsobom uvedeným v § 10 ods. 2 ZDP. Tento svoj podiel na príjmoch a výdavkoch už nemôže ďalej deliť na manželku/-la.
Zákaz znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto
Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti daná jednému zamestnancovi a následné prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru ešte nemusí znamenať porušenie zákazu utvorenia zrušeného pracovného miesta. Vždy to závisí od charakteru organizačnej zmeny, od konkrétnosti daného prípadu a od sledovania cieľa organizačnej zmeny.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Spravodlivé vedenie
Manažéri sa často zaoberajú otázkami typu: „aký plat je asi férový“ a „ako spravodlivo ohodnotiť výkon“, pri ktorých sa musia nejako vysporiadať s témou spravodlivosti. Je však vôbec možné riadiť spravodlivo?
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk