e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vklad podniku alebo vklad časti podniku v účtovníctve
Proces vkladu podniku je potrebné za­čať mimoriadnou inventarizáciou ma­jetku a záväzkov. Vkladom podniku alebo časti podniku sa vkladateľ stáva spoločníkom príjemcu vkladu alebo zvyšuje svoj doterajší podiel, ak už bol spoločníkom pred týmto vkladom.
Rozdielne znaky medzi pracovnou a mandátnou zmluvou
V prvom rade ide o subjekty zmluvy. V prípade mandátnej zmluvy sú nimi na oboch stranách podnikatelia, aj keď Obchodný zákonník umožňuje uzavrieť mandátnu zmluvu aj na výkon nepodnikateľskej činnosti. Mandatárom môže byť fyzická, ale aj právnická osoba.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Zdravý rozum a moderný biznis alebo „dvakrát meraj a raz rež!“
V článku pouvažujeme nad tým, ako je možné netradične získať nové nápady alebo ako je možné vzbudiť záujem o prácu, ako získať novú inšpiráciu. Jednoducho, ako používať hlavu.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk