e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2014
Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 €, platí štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak presiahla 16 600 €, platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
Povinnosti zamestnávateľa pri uplatnení odvodovej výnimky na sociálne poistenie
Za zamestnanca s odvodovou výnimkou bude zamestnávateľ po dobu 12 kalendárnych mesiacov platiť úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu a garančné poistenie vo výške 0,25 % z vymeriavacieho základu, ak je garančne poistený.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Angažovaní zamestnanci nakopnú váš biznis
Najdôležitejšou schopnosťou moderných podnikateľov je vnímať zákazníka nie ako homogénnu skupinu rovnako reagujúcu na podnety, ale vnímať ho v situáciách, ktoré menia zaužívaný pohľad na správanie sa zákazníka. Kto pochopí, že reakcie toho istého zákazníka sa líšia v závislosti od situácie, môže ovládnuť hoci aj presaturovaný trh.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk