e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve daňovníka
Na účely oslobodenia od dane u predávajúceho nie je podstatné, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci. Ak daňovník predáva rodinný dom spolu s pozemkom, tieto sa pre daňové účely posudzujú samostatne.
Zrážky zo mzdy/odmeny za stravovanie
Do 30. júna 2014 sa zrážky z odmeny odporúčali dohodnúť priamo v konkrétnej dohode. Od 1. júla 2014 sa na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny primerane uplatnia ustanovenia § 129 až § 132 Zákonníka práce.
Školenia organizované vzdelávacím domom Poradca podnikateľa
Potreba odborne sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti vo svojej profesii je v súčasnosti povinnosťou každého odborníka. Pre tých z nás, ktorí pracujú v oblasti daní, účtovníctva či práva, to platí dvojnásobne, pretože...
Riadenie zisku ziskovo orientovanou cenovou stratégiou
Ziskovo orientovaná cenová stratégia je postavená na kalkulácii ceny produktu prostredníctvom uplatňovania ziskovej prirážky. Cena musí byť stanovená tak, aby pokrývala náklady na produkt a zároveň ziskovú prirážku, ktorá v konečnom dôsledku prinesie podniku zisk.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013
Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. sumu 1 867,97 € a ten, kto vykázal daňovú stratu, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov.
Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk