e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Novela Zákonníka práce


Školenie vám objasní zmeny Zákonníka práce pre zamestnávateľov a zamestnancov  -
„nový“
 Zákonník práce účinný od 1. 1. 2013.

Dátum:
 24. 10. 2012  
Miesto: Bratislava  
Lektor: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Cena: 55 € s DPH    

                                                          Viac termínov a miest nájdete TU »

                                     
                                                                                                    
LEKTOR:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. – autorka analýzy návrhu novely Zákonníka práce, ktorú vypracovala v júli 2012 na požiadanie vedenia MPSVR SR. V súčasnosti je dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia. V predchádzajúcich rokoch bola členkou Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, ako aj členkou Kolégia ministra práce sociálnych vecí a rodiny. Doteraz publikovala 29 monografií, vyše 400 vedeckých štúdií a článkov.
Viac ako tretina z jej publikačnej činnosti je zverejnená v zahraničí.


CIEĽ:
Priblížiť účastníkom školenia hlavné zmeny novely Zákoníka práce pre aplikačnú prax.


PROGRAM:
1. Novokoncipované právo na ochranu súkromného života zamestnanca
2. Nový pojem „závislá“ práca a jeho dôsledky pre aplikačnú prax
3. Kratšie skúšobné doby
4. Pracovný pomer na určitú dobu po novom
5. Zásadné legislatívne zmeny pri úprave skončenia pracovného pomeru
   • Zmeny výpovedných dôvodov na strane zamestnávateľa
   • Inak koncipované výpovedné dôvody
   • Výpoveď zamestnávateľa opäť s ingerenciou zástupcov zamestnancov
   • Nový  a iný spôsob ingerencie zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
      a pri okamžitom skončení  pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
   • Inak koncipované hmotnoprávne podmienky výpovede zo strany zamestnávateľa
   • Legislatívne zmeny  pracovnoprávnej úpravy hromadného prepúšťania zamestnancov
   • Nová právna koncepcia poskytovania odstupného pri skončení pracovného pomeru
6. Nová regulácia pracovného času a času odpočinku 
   • Zmeny v nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
   • Konto pracovného času po novom
   • Nová pracovnoprávna úprava práce nadčas
   • Legislatívne zmeny týždenného odpočinku po vykonanej práci
   • Nová právna úprava dovolenky
7. Legislatívne zmeny v oblasti prekážok v práci
8. Nový model kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov
   • Rozšírenie kompetencií odborových orgánov
   • Rozšírenie práv zástupcov zamestnancov  súvisiacich so zastupovaním záujmov zamestnancov
9. Podstatné legislatívne zmeny právnej úpravy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


HARMONOGRAM:
   8,30 – 9,00   prezentácia účastníkov školenia
  9,00 – 11,00  prednáška
11,00 – 12,00  prestávka na občerstvenie
12,00 – 15,00  prednáška spojená s diskusiou


Školením to nekončí...po školení môžete riešiť svoje ďalšie problémy týkajúce sa danej problematiky s odborným poradcom na zákazníckej linke 0900 211 636 (počas pracovných dní od 9 – 12  a od 13 – 15 hod.)


ORGANIZAČNÉ POKYNY
Miesto konania: Bratislava -
 Slovenská technická univerzita, aula D. Ilkoviča na Mýtnej ulici č. 36 (mapka)
                           
Prezentácia: 8.30 – 9.00 hod.

Účastnícky poplatok:
 55 € vrátane DPH (obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie).
Uhradiť školenie je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním.

Bližšie informácie získate aj na tel. čísle   + 421 41 70 53 222  alebo e-mail: bonus@pp.sk