Podcast PP

Počúvajte nás

Hosť v štúdiu: Zástupcovia Fakulty bezpečnostného manažmentu UNIZA

20.4.2020

Hostia:

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., vedúci katedry bezpečnostného manažmentu. 

ROZHOVOR SME ZREALIZOVALI PRED PANDÉMIOU.

Ako vnímajú pojem bezpečnostný manažment odborníci, ktorí vzdelávajú bezpečnostných a krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek, ako i ďalších odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami bezpečnosti? Naše pozvanie do relácie Hosť v štúdiu prijali zástupcovia Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity (ďalej „FBI UNIZA“) – pán prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., prodekan pre vedu a výskum a pán doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., vedúci katedry bezpečnostného manažmentu.

Vzájomne výhodné prepojenie komplexného univerzitného vzdelávania bezpečnostných profesionálov a firemnej praxe sa stalo dobrým základom pre spoluprácu FBI UNIZA – ako odborného partnera portálu Bezpečnosť v praxi. Našli sme spoločné témy v rôznych oblastiach bezpečnosti podniku, ako sú napr.: informačná bezpečnosť, fyzická objektová bezpečnosť, požiarna ochrana, BOZP, krízové riadenie, priemyselná bezpečnosť.

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: