Podcast PP

Počúvajte nás

Hosť v štúdiu: Krízoví manažéri – podcenili sme ich prítomnosť vo firmách? Akí by mali byť?

13.5.2020

Krízový manažment v koronakríze – potrebujeme ho v každej organizácii? Akí by mali byť krízoví manažéri a môžu sa bežní manažéri „prepnúť“ do funkcie krízových manažérov? Aký je rozdiel medzi profesionálnym krízovým manažérom a dočasným krízovým manažérom?

Dozviete sa aj o tom, kde končia absolventi FBI a ako by sa mohli manažéri firiem lepšie pripraviť na prípadné budúce krízy, aj za pomoci celoživotného vzdelávania na fakulte. Rozprávali sme sa so zástupcami fakulty FBI UNIZA – doc. K. Buganovou, vedúcou Katedry krízového manažmentu a prof. J. Ristvejom, garantom študijného programu Krízový manažment.

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: