Podcast PP

Počúvajte nás

Hosť: Enviro - integrovaná prevencia a kontrola, 2. časť

18.11.2021

Ak si chceme životné prostredie naozaj chrániť a ochrániť, musí fungovať efektívny systém prevencie, ale aj kontroly znečisťovania. A práve súbor opatrení, ktorý sa venuje tomu, ako znižovať emisie do ovzdušia, vody a pôdy, ale aj ako obmedzovať vznik odpadu, zhodnocovať ho a správne zneškodňovať, nazývame integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania. Našim hosťom je nezávislý enviro-konzultant, pán Peter Šimurka.

V prvej časti nášho miniseriálu sme hovorili o ochrane životného prostredia a odpadovom hospodárstve, dnes sa zameriame na prevenciu a kontrolu.

Čo je vlastne integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania? Praktické vysvetlenie na príklade: spoločná optika na odpady – ovzdušie – vodu Ako je to v prípade prevádzok, ktoré nemajú integrovaný prístup? Zákon č. 39 z roku 2013 označuje základné činnosti alebo prevádzky, ktorých sa integrovaná prevencia priamo týka Ktoré prevádzky majú výnimku z tohto zákona? Praktické skúsenosti nášho hosťa z terénu a slovenských spoločností – viete, na čo si dať pozor? Kedy je potrebné integrované povolenie? Sankcie za neplnenie povinností idú až do výšky 300.000 eur – ako názor má náš hosť? Prognóza vývoja integrovaného prístupu u nás – pomôže aj nový Plán Obnovy?

Firmy začnite sami od seba a pomôžte tak životnému prostrediu – napríklad aj s enviro poradcom.

Sme Poradca podnikateľa – viac ako 30 rokov – rozumieme svetu legislatívy

PODCAST SI MÔŽETE VYPOČUŤ TU: