facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok

Preplatenie dovolenky

 

Otázka:

Zamestnanci majú nevyčerpaných 15 dní dovolenky z roku 2011. Z nároku na dovolenku za rok 2012 nevyčerpali ani jeden deň dovolenky, táto dovolenka im prechádza do roku 2013. V prípade, že si zamestnanci dovolenku z roku 2011 nevyčerpajú ani do konca roka 2012, koľko dní dovolenky môže zamestnávateľ zamestnancom preplatiť (15 dní dovolenky alebo len 5 dní dovolenky z roku 2011)?


Riešenie:

V zmysle § 116 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca roka nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Za nevyčerpanú dovolenku Zákonník práce priznáva zamestnancovi náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku v súlade s čl. 7 smernice Rady 2003/88/ES, podľa ktorej má každý zamestnanec nárok na minimálnu platenú ročnú dovolenku v trvaní štyroch týždňov, pričom namiesto tejto dovolenky nemôže byť vyplatená peňažná náhrada s výnimkou prípadov skončenia pracovného pomeru.

To znamená, že zamestnávateľ môže preplatiť zamestnancom, ktorí majú nárok na 5 týždňov dovolenky (zamestnanci vyčerpali z roku 2011 len 10 dní dovolenky,  zostatok 15 dní dovolenky), len 5 dní dovolenky, zvyšných 10 dní dovolenky zamestnancom prepadne.  


V prípade nejasností kontaktujte nášho poradcu každý pracovný deň v čase od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na tel. čísle 0900 211 636.)

Ďalšie príklady z praxe.

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk