e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Pracovná zmluva (§ 43 a nasl. ZP)

Stiahnite si tlačivo v pdf formáte:  Pracovná zmluva  Pracovná zmluva

Vzor zmluvy si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť. 


Pracovná zmluva (§ 43 a nasl. ZP)

Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa zakladá podpísaním pracovnej zmluvy. Podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú:

1) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

2) miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto),

3) deň nástupu do práce,

4) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Okrem týchto náležitostí zamestnávateľ v pracovne zmluve uvedie výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.


Prečítajte si články súvisiace s pracovnou zmluvou:

Pracovná zmluva ako základ pracovnoprávneho vzťahu a možnosti jej dvojstrannej a jednostrannej zmeny
Pracovný pomer na dobu určitú
Dva pracovné pomery uzatvorené u dvoch rôznych zamestnávateľov
Príkazná zmluva hostesky a zaradenie príjmu
Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej školy alebo odborného učilišťa
Vyslanie zamestanca na prácu v zahraničí - ide o výkon práce alebo o pracovnú cestu?
Dvojzmenná prevádzka alebo nerovnomerne rozvrhnutá práca
Pracovná zmluva a mzda lekára