DAŇOVÉ CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
MZDOVÉ CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
PRÁVNE CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
VEREJNÁ SPRÁVA
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
PROFIVZDELÁVANIE
vzdelávanie/poradenstvo
MANAŽÉRSKE CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo

Aktuálne publikácie

Strana 1 z 3

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2015

Daňový bonus a štúdium v roku 2015 + test, Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, Určenie obsahu dokumentácie, Zmeny dokumentácie o transferovom oceňovaní v roku 2015, ...Detail produktu

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2015

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Detail produktu

Aktuálne videá


Všetky videoškolenia

Aktuálne školenia

Názov školeniaMeno školiteľaDátum a miesto
Zamestnávanie cudzincov a vysielanie pracovníkov do zahraničia
Júlia Pšenková
01.07.2015
Žilina
Transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu, zmeny v legislatíve v roku 2015
Ing. Silvia Karelová
01.07.2015
Žilina
03.09.2015
Bratislava
Mzdárska škola (3-dňové školenie)
RNDr. Jozef Mihál
13.07.2015
Bratislava
Mzdárska škola (1. deň) – Zákonník práce
RNDr. Jozef Mihál
13.07.2015
Bratislava
Mzdárska škola (2. deň) – Zákon o sociálnom poistení
RNDr. Jozef Mihál
14.07.2015
Bratislava
Mzdárska škola (3. deň) – Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov
RNDr. Jozef Mihál
15.07.2015
Bratislava
Nový zákon o odpadoch – povinnosti od 1. 1. 2016
Ing. Peter Gallovič
07.09.2015
Žilina
08.09.2015
Bratislava
16.09.2015
Košice
20.10.2015
Banská Bystrica
Daňová optimalizácia
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
08.09.2015
Nitra
16.09.2015
Bratislava
17.09.2015
Žilina
29.09.2015
Košice
Cestovné náhrady so zmenami od 1. 3. 2015
Ing. Vladimír Ozimý
10.09.2015
Bratislava
Aktuálne problémy konkurzu a reštrukturalizácie po novele č. 87/2015 Z. z.
JUDr. Jaroslav Macek
24.09.2015
Žilina
Podvojné účtovníctvo pre pokročilých (2-dňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý
15.10.2015
Bratislava
Konferencia: Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD.
28.10.2015
Bratislava

Konferencie

Strana 1 z 2

Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku

16. jún 2015, Hotel Saffron, Bratislava čítaj viac >>

Rekodifikácia občianskeho práva na Slovensku

november 2014, Odborná debata o zámeroch a východiskách rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka. čítaj viac >>

Komunikujte webom, zarábajte e-shopom

október 2014, Konferencia bola zameraná na tvorbu, marketing a právny rámec e-shopov, teda na internetový predaj komplexne. čítaj viac >>

O firme

Fotogaléria
Na stiahnutie

Produkty

Daňové centrum
Mzdové centrum
Právne centrum
Verejná správa
Profivzdelávanie
Manažérske centrum

Kontakt

Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A
01001 Žilina, SLOVAKIA

Tel.: +421 41 70 53 222

Napíšte nám


Klub PP

Predplatiteľské výhody
Súťaže

Služby

Kariéra

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 1991-2015, Všetky práva vyhradené