DAŇOVÉ CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
MZDOVÉ CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
PRÁVNE CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
VEREJNÁ SPRÁVA
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo
PROFIVZDELÁVANIE
vzdelávanie/poradenstvo
MANAŽÉRSKE CENTRUM
tlač/online/vzdelávanie/poradenstvo

Aktuálne publikácie

Strana 1 z 3

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2015

Finančný majetok v podvojnom účtovníctve, Výdavky na pohonné látky z pohľadu dane z príjmov a DPH, Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Novela zákona o ...Detail produktu

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2015

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Detail produktu

Aktuálne videá


Všetky videoškolenia

Aktuálne školenia

Názov školeniaMeno školiteľaDátum a miesto
Daňová a odvodová optimalizácia mzdových nákladov
Júlia Pšenková, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
02.09.2015
Žilina
10.09.2015
Bratislava
Transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu, zmeny v legislatíve v roku 2015
Ing. Silvia Karelová
03.09.2015
Bratislava
28.09.2015
Nitra
Nový zákon o odpadoch – povinnosti od 1. 1. 2016
Ing. Peter Gallovič
07.09.2015
Žilina
08.09.2015
Bratislava
16.09.2015
Košice
20.10.2015
Banská Bystrica
Daňová optimalizácia
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
08.09.2015
Nitra
16.09.2015
Bratislava
17.09.2015
Žilina
29.09.2015
Košice
Cestovné náhrady so zmenami od 1. 3. 2015
Ing. Vladimír Ozimý
10.09.2015
Bratislava
Daňové a odvodové tipy aj pre majiteľov firiem a štatutárov obchodných spoločností
RNDr. Jozef Mihál
16.09.2015
Bratislava
21.10.2015
Bratislava
29.10.2015
Košice
30.10.2015
Nitra
30.11.2015
Trenčín
DPH + pripravované zmeny od 1. 1. 2016
Ing. Vladimír Ozimý
18.09.2015
Bratislava
30.09.2015
Žilina
06.10.2015
Nitra
08.10.2015
Poprad
04.11.2015
Košice
05.11.2015
Prešov
Zákonník práce
RNDr. Jozef Mihál
21.09.2015
Bratislava
28.09.2015
Trenčín
29.09.2015
Nitra
30.09.2015
Košice
20.10.2015
Žilina
Aktuality v ochrane osobných údajov od 1. 1. 2015 a whistleblowing
JUDr. Marcela Macová
22.09.2015
Bratislava
23.09.2015
Nitra
28.09.2015
Žilina
29.09.2015
Košice
Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní dotácií z fondov EÚ
Ing. Dagmar Melotíková
22.09.2015
Žilina
Aktuálne problémy konkurzu a reštrukturalizácie po novele č. 87/2015 Z. z.
JUDr. Jaroslav Macek
24.09.2015
Žilina
Ako sa pripraviť na audit účtovníctva a účtovnej závierky ?
Ing. Mária Cvečková
02.10.2015
Bratislava
Odvody a dane - ako na ne? - Daňový a odvodový kolotoč
Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
07.10.2015
Bratislava
19.10.2015
Žilina
Odložená daň z príjmov podľa medzinárodnej a slovenskej legislatívy
Ing. Mária Cvečková
12.10.2015
Bratislava
Sociálne a zdravotné poistenie – vybrané témy
RNDr. Jana Motyčková
12.10.2015
Bratislava
13.10.2015
Žilina
19.11.2015
Poprad
Podvojné účtovníctvo pre pokročilých (2-dňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý
15.10.2015
Bratislava
Dávky zo sociálneho poistenia
RNDr. Jozef Mihál
22.10.2015
Bratislava
Konferencia: Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD.
28.10.2015
Bratislava
Podnikové kombinácie
Ing. Mária Cvečková
04.11.2015
Žilina
Dlhodobý majetok z hľadiska IAS/ IFRS v príkladoch (5.-6.11.2015)
Ing. Mária Cvečková
05.11.2015
Bratislava
Transferové oceňovanie – dokumentačná povinnosť a špecifické transakcie medzi závislými osobami (nadstavbové školenie k základným poznatkom o TO)
Ing. Silvia Karelová
12.11.2015
Bratislava
Účtovníctvo pre manažment samosprávy vrátane kontrolórov
Ing. Mária Cvečková
19.11.2015
Žilina
Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016
RNDr. Jozef Mihál
01.12.2015
Bratislava
02.12.2015
Žilina
03.12.2015
Košice
08.12.2015
Bratislava
15.12.2015
Košice
17.12.2015
Bratislava

Konferencie

Strana 1 z 2

Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie

čítaj viac >>

Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku

16. jún 2015, Hotel Saffron, Bratislava čítaj viac >>

Rekodifikácia občianskeho práva na Slovensku

november 2014, Odborná debata o zámeroch a východiskách rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka. čítaj viac >>

O firme

Fotogaléria
Na stiahnutie
Obchodné podmienky

Produkty

Daňové centrum
Mzdové centrum
Právne centrum
Verejná správa
Profivzdelávanie
Manažérske centrum

Kontakt

Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A
01001 Žilina, SLOVAKIA

Tel.: +421 41 70 53 222

Napíšte nám


Klub PP

Predplatiteľské výhody
Súťaže

Služby

Kariéra

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. © 1991-2015, Všetky práva vyhradené