facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Nárok na stravné podnikateľa pracujúceho v zahraničí

Nárok na stravné podnikateľa v zahraničí.

Otázka:

Podnikateľ - fyzická osoba pracuje v Rakúsku maximálne 180 dní v roku.

Má nárok na stravné? V akej výške?


Odpoveď: 

Všeobecne platí, že daňovým výdavkom daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj výdavok na stravovanie najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to za každý deň výkonu činnosti v kalendárnom roku. Pre rok 2013 je to suma 4 eurá. Tento výdavok na stravovanie môže daňovník uplatniť aj vtedy, ak nie je na pracovnej ceste. Uplatnenie tohto výdavku v daňových výdavkoch umožňuje ustanovenie § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak daňovník s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v kalendárnom dni vykonáva činnosť v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva („je na pracovnej ceste“), potom pri uplatnení výdavkov na stravovanie v daňových výdavkoch postupuje podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. Daňovým výdavkom je výdavok na stravovanie najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. (t. j. v závislosti od skutočnej dĺžky pracovnej cesty). Tieto výdavky na stravovanie živnostník uplatní v závislosti od toho, či ide o „pracovnú cestu“ v tuzemsku alebo v zahraničí.

Pokiaľ živnostník pravidelne vykonáva činnosť na určitom mieste v zahraničí, potom si nemôže uplatniť výdavky na stravovanie podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. Ide aj o prípad, ak fyzická osoba „pracuje na živnosť“ v konkrétnej firme v Rakúsku. V takomto prípade nejde o výdavky (náklady) živnostníka vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom sa činnosť pravidelne vykonáva.

Pre uplatnenie výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. (stravné) je teda potrebné skúmať, či ide o činnosť vykonávanú v inom mieste, ako je miesto, v ktorom živnostník činnosť pravidelne vykonávaná.


Záver

Aj za predpokladu, že fyzická osoba vykonáva činnosť v Rakúsku pravidelne, môže za každý kalendárny deň výkonu činnosti uplatniť v daňových výdavkoch skutočné výdavky na stravovanie, maximálne vo výške 4 eurá na deň.


Ďalšie príklady z praxe


 

V prípade nejasností kontaktujte našich poradcov každý pracovný deň v čase od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na tel. číslach podľa nasledujúcich oblastí:

  • dane a účtovníctvo – na tel. čísle 0900 211 535
  • mzdy, personalistika a pracovné právo – na tel. čísle 0900 211 636.

Viac informácií o odbornom poradenstve Poradcu podnikateľa 

späť na stránku časopisu Dane a Účtovníctvo

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk