facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok

Správy pre podnikateľov č. 6/2012

Udržujte si so Správami pre podnikateľov prehľad v daňových legislatívnych zmenách

Tí z Vás, ktorí si nepredĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, si už splnili túto  náročnú daňovú povinnosť a budú mať možno viac času sledovať aktuálne zmeny v daňovej legislatíve.

Uvidíme, aké legislatívne zmeny v priebehu tohto roka pripraví nová vláda a nový parlament. Nová trojica ministrov financií, vnútra a spravodlivosti chce napr. v čo najkratšom čase pripraviť legislatívny balík s cieľom znížiť daňové úniky, nový premiér už avizoval zmenu Zákonníka práce.

Určite Vás o všetkých dôležitých zmenách budeme informovať aj v Správach pre podnikateľov.

Za rok 2011 robia ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie prvýkrát zdravotné poisťovne. V Zbierke zákonov SR vyšla koncom minulého týždňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ich platení, o preplatkoch a nedoplatkoch, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania.

V správach si tiež prečítate, kedy môže z ročného zúčtovania poistného za rok 2011 vzniknúť nedoplatok alebo preplatok.

V rubrike Zákony v legislatívnom procese Vás bližšie oboznámime s týmito pripravovanými predpismi:

 • Vyhláška k výpočtu sumy vyplácanej pri zániku povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku
 • Opatrenie MPSVR o stanovení sumy všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2011


Máte aj Vy povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu?

Finančná správa na základe kontrol vykonaných u podnikateľov začiatkom roka zistila, že nové prísnejšie pravidlá pre používanie pokladníc platné od 1. januára 2012 nedodržala až pätina podnikateľov. Prečítajte si najčastešie prehrešky podnikateľov v súvislosti s používaním ERP.

Spravodajských informáciách sa tiež dozviete:

 • Systém od Novitechu by mal byť podľa daniarov funkčný od stredy
 • Rezort financií pripravil nové pravidlá pre označovanie liehu
 • Rezort financií pripraví podľa Kažimíra kladivo na daňové úniky
 • Podnikatelia očakávajú zhoršenie platobnej disciplíny


Z otázok našich predplatiteľov si v rubrike Príklady z vašej praxe nájdete odpovede na nasledujúce okruhy problémov:

 • Sankcie pri dodatočnom daňovom priznaní za rok 2010
 • Preplatok na dani z príjmov zamestnanca a zrážky zo mzdy (exekúcie) 
 • Odpis pohľadávky pri zrušení konkurzu súdom pre nedostatok majetku
 • Nespotrebovaný, nepoužiteľný tovar z pohľadu DPH
 • Použitie výmenných kurzov pri preddavkoch na zahraničnú pracovnú cestu a pri ich zúčtovaní v roku 2012
 • Stacionárny bicykel pre zamestnancov ako daňový výdavok

Produkt SPRÁVY pre podnikateľov je bezplatný a predplatiteľom ho zasielame aj emailom spravidla 2x mesačne.

Príjemné čítanie praje

                                                                                      vydavateľstvo Poradca podnikateľa.

 

Archív Správ pre podnikateľov

späť na hlavnú stránku