facebook twitter google plus
Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok

Správy pre podnikateľov č. 10/2012

Udržujte si so Správami pre podnikateľov prehľad v daňových legislatívnych zmenách

V posledné teplé júnové dni podpísal prezident zákony, ktoré vstupujú do platnosti už počas tohto leta. Aktuálne Vás o zmenách, ktoré tieto novely zákonov prinášajú, informujeme aj v Správach pre podnikateľov.

SZČO by nemali zabudnúť, že od 1. júla 2012 im vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie už podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011. Viac sa dozviete v rubrike Informácie zo stránky Sociálnej poisťovne.

V rubrike Legislatívny proces Vám aktuálne prinášame bližšie informácie k  týmto schváleným zákonom a opatreniu:

 • opatrenie, ktorým sa od 1. júla 2012 upravujú sumy životného minima,
 • krátka poslanecká novela Obchodného zákonníka,
 • vládna novela zákona o zdravotnom poistení, zákona o zdravotných poisťovniach a o zmenách v iných zákonoch,
 • novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmenách v iných zákonoch,  napr. aj v zákone o dani z príjmov, kde sa ruší daň z emisných kvôt.  

Spravodajských informáciách si prečítate výber týchto správ:  

 • Vláda chystá pre živnostníkov zúčtovanie sociálnych odvodov
 • Vláda chce zrušiť dva sviatky a ďalšie presúvať na piatok
 • Dohody zrejme zostanú, viac sa však zaťažia odvodmi
 • SZČO si musia od júla prepočítať sociálne odvody

V rubrike Príklady z vašej praxe sa dozviete odpovede na otázky týkajúce sa nasledovnej problematiky:

 • možnosť rozšírenia živnosti o účtovnícke práce, bezplatná výpomoc manželky manželovi – živnostníkovi,
 • či môže správca dane opakovane vyrubiť pokuty pri jednej daňovej kontrole za rovnaký správny delikt,
 • použitie kurzu na prepočet výdavkov na pracovnej ceste zamestnanca v Chorvátsku – v závislosti od toho, či mu bol alebo nebol poskytnutý preddavok,
 • či je možné opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú, ktorý už bol 2x predĺžený,
 • nárok na daňový bonus, ak dieťa neurobilo štátnice a ďalší termín má až v septembri,
 • DPH pri preprave tovaru z Nemecka na Slovensko pre švajčiarsku firmu.

Blíži sa obdobie dovoleniek. Hlavným účelom dovolenky je zotavenie zamestnanca po práci, nabratie nových síl, uspokojovanie jeho vlastných potrieb a záujmov. Aktuálne rozoberáme nároky zamestnanca súvisiace s poskytovaním dovolenky, pravidlá poskytovania, čerpania, krátenia a preplácania dovoleniek vysvetlené na praktických príkladoch – príspevok Dovolenka v roku 2012.

Zamestnávateľ je povinný k 1. dňu kalendárneho štvrťroka zistiť priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, ktorý bude používať počas celého kalendárneho štvrťroka. Spôsob jeho výpočtu a použitie popisuje príspevok Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely.

Výber správnej zmluvnej formy, na základe ktorej sa má vykonať práca, závisí od obsahu práce, ktorá sa má vykonávať. Obsah právneho vzťahu predurčuje určenie príslušnej zmluvnej formy, nie naopak. Viac sa dozviete v príspevku Závislá práca – pracovný pomer alebo živnosť?

Produkt SPRÁVY pre podnikateľov je bezplatný a predplatiteľom Poradcu podnikateľa ho zasielame aj emailom spravidla 2x mesačne.

Archív Správ pre podnikateľov

 

späť na hlavnú stránku

Nákupný košík je prázdny
Partneri

TREND konferencie
in form
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
TREND EDU-LAND
Kurzy, školenia, štúdium, hotely, poradenstvo, konferencie - EDUCATION.SK
www.burzabrigad.sk