e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Zdravotné odvody pri výplate podielu na zisku v roku 2012

Z podielov na zisku za rok 2011 vyplatených najskôr v roku 2012 sa už platia zdravotné odvody.

Zákonom č. 499/2010 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý upravil v § 36 ods. 12 zákona o zdravotnom poistení platenie odvodov z podielu na zisku, ak podiel na zisku bude vyplatený z účtovného obdobia za rok 2011.Podľa uvedeného ustanovenia povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo až po účinnosti zákona o zdravotnom poistení, t. j. z podielu na zisku dosiahnutého z účtovného obdobia za rok 2011, vyplateného najskôr v roku 2012.

Zdravotné poistenie z tohto podielu na zisku sa bude vysporiadavať prvýkrát v ročnom zúčtovaní verejného zdravotného poistenia za rok 2012 v roku 2013.

Zdravotné poistenie z podielu na zisku zaplatí spoločník, konateľa, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec štátu... sám pri podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie z príjmu, ktorý presiahne sumu 329,06 €/rok, sadzba poistného je 10 %. Vyplýva to z § 10b ods. 1 písm. e), § 12 ods. 1 písm. g) a § 13 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení.

Z podielu na zisku vykázaného z účtovného obdobia pred rokom 2011 (rok 2010, 2009, 2008, 2007,...) vyplateného v roku 2012 sa poistné na verejné zdravotné poistenie odvádzať nebude.

Vzor ročného zúčtovania poistného, podrobnosti o platení preddavkov na poistné, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného ustanovuje vyhláška č. 130/2012 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2012, ktorá hovorí o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.


K problematike VYPLÁCANIA PODIELOV NA ZISKU si môžete prečítať aj nasledujúce príspevky:

Podiel na zisku vyplatený v roku 2012 spoločníkovi s majetkovou účasťou

Odvody z vyplatených podielov na zisku v roku 2012

Vyplatenie podielu na zisku zamestnancom bez majetkovej účasti

 

späť na hlavnú stránku