e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Zákonník práce od 1. 1. 2013


Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2011

Zákonník práce

Formát: A5, tlačená príručka / pdf verzia

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2013

 

 

 

 

 

Z novely vyberáme stručne niektoré zmeny:

Závislá práca

 • spresňuje sa definícia závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako riadny pracovný pomer, ak práca má byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu

Práca na dobu určitú:

 • zníženie rozsahu a doby reťazenia pracovných pomerov uzavretýh na určitú dobu
 • zmena dĺžky pracovného pomeru na dobu určitú

Výpovedné doby a odstupné:

 • obnovenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného v niektorých prípadoch
 • odstupné aj pri výpovedi z organizačných dôvodov a zo zdravotných dôvodov
 • výška odstupného bude závisieť od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa

Nočná práca a práca nadčas

 • obmedzenie využívania nadčasovej práce -  práca nadčas má mať vždy výnimočnú povahu a nemá byť súčasťou plánovania rozvrhovania pracovného času
 • výnimka vo výške nadčasov pre zdravotníckych pracovníkov
 • zmena v definícii nočnej práce

Pružný čas

 • prísnenie podmienok pre zavedenie pružného času

Konto pracovného času

 • zamestnávateľ ho bude môcť zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov
 • zavádza sa vyrovnávacie obdobie a časové limity

Dohody

 • budú sa na ne vzťahovať aj ustanovenia o minimálnej mzde
 • dohodári nebudú mať nárok na dovolenku

Odbory

 • posiľňujú sa právomoci odborov a ich participácia napr. pri spolurozhodovaní o normách spotreby práce či pri skončení pracovného pomeru v určitých prípadoch
 • ruší sa preukazovanie reprezentatívnosti odborov


Uvedenú publikáciu si môžete objednať vo forme:    

                             

Publikácie Úpné znenia zákonov Vám ponúkajú možnosť oboznámiť sa s textom nového zákona, v ktorom ihneď postrehnete zmeny v zákone prostredníctvom prehľadného grafického vyznačenia zmien v predpise:
    •    sivý raster – vyznačené staré znenie meneného ustanovenia s dátumom, dokedy je účinné
    •    podčiarknutie – vyznačený text, ktorý sa vypúšťa alebo nahrádza novým znením  
    
•    rámček – vyznačené nové znenie meneného ustanovenia s dátumom, odkedy je účinné
    •    tučné písmo – vyznačený text, ktorý sa mení alebo dopĺňa.

Iné aktuálne zákony a články v PDF formáte

Neviete si rady s mzdami? Opýtajte sa v našej poradni.

Kontaktujte našich poradcov každý pracovný deň v čase od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na tel. číslach podľa nasledujúcich oblastí:

 • dane a účtovníctvo – na tel. čísle 0900 211 535
 • mzdy, personalistika a pracovné právo – na tel. čísle 0900 211 636.

Viac informácií o odbornom poradenstve Poradcu podnikateľa