e-shop
Dane a účtovníctvo
PERSONALISTIKA A MZDY
VZDELÁVANIE
PRÁVO
MANAŽMENT
PDF na stiahnutie

 


Vytlačiť (PDF)
Vytlačiť článok


Školenie: Ochrana osobných údajov

                 
Máte zavedené všetky právne úpravy na ochranu osobných údajov v praxi na ktoré kladie
EU dôraz? Chcete sa vyhnúť pokutám za porušovanie a neaplikovanie povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov? 

                                                     
Dátum:
  15. 05. 2012
Čas školenia:  od 9,00 – 15,00 hod.  (prezentácia od 8,30 hod.)
Miesto:  Banská Bystrica
Cena:  47 € s DPH

+ OSVEDČENIE o absolvovaní školenia
LEKTOR:

JUDr. Marcela Macová - v súčasnosti pracuje na Úrade na ochranu osobných údajov v Bratislave, absolvovala Medzinárodnú stáž v Paríži zameranú na verejnú správu s témou „Ochrana osobných údajov“, zúčastnila sa niekoľkých zahraničných konferencií, je autorkou našich odborných časopisov a rovnako je autorkou komentára k Zákonu o ochrane osobných údajov.

CIEĽ: 
V rámci seminára Vás podrobne oboznámime s právnou úpravou ochrany osobných údajov a jej aplikáciou v rámci každodennej činnosti právnických a fyzických osôb. Obsah seminára bude upravený podľa subjektov, t. z. pre firmu, obec, školu, alebo iný subjekt. Budú pripravené príklady priamo na účastníkov školenia.

Výňatok z komentára k zákonu o ochrane osobných údajov od autorky JUDr. Marcely Macovej.
   
PROGRAM:
V Slovenskej republike túto problematiku upravuje zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sú pri ochrane osobných údajov nariadené predovšetkým povinnosti, zatiaľ čo subjektom údajov sú dané práva. Zákon o ochrane osobných údajov je neraz neprehľadný a zložitý, pritom však ukladá mnohé povinnosti a tiež sankcie za ich porušenie.
Seminár Vám objasní, prečo je osobný údaj predmetom tak zložitej právnej úpravy, priblíži aj zmysel a obsah jednotlivých princípov obsiahnutých v zákonných predpisoch. Diskutované budú konkrétne príklady, ktoré sa stali. Zároveň budete upozornení na časté chyby a omyly pri spracúvaní osobných údajov a problematické otázky vyplývajúce z aplikácie zákonnej úpravy v praxi.

Na školení budú preberané nasledujúce body:
• Osobné údaje a ich charakteristika  
• Spracúvanie osobných údajov v nadväznosti na platnú legislatívu
• Oboznámenie sa s pojmami: prevádzkovateľ, dotknutá osoba, oprávnená osoba, zodpovedaná osoba...  
• Pravidlá spracovania osobných údajov
• Špecifiká pri cezhraničnom toku osobných údajov
• Ochrana súkromia zamestnancov – princípy a požiadavky
• Úrad na ochranu osobných údajov
• Ako najlepšie ochránime osobné údaje v každodennej praxi?
• Ako predídeme sankciám? 


HARMONOGRAM:
  8,30 – 9,00   prezentácia účastníkov školenia
  9,00 – 10,30  prednáška
10,30 – 11,00  prestávka s občerstvením
11,00 – 12,30  prednáška
12,30 – 13,00  prestávka s občerstvením
13,00 – 13,15  krátka prezentácia nášho firemného portálu
13,15 – 15,00  prednáška spojená s diskusiou


ORGANIZAČNÉ POKYNY
Miesto konania:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1 (od autobusovej a železničnej stanice je cca 10 min. pešo).
 
Prezentácia: 8.30 – 9.00 hod.

Účastnícky poplatok:
47 € vrátane DPH (obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie).
Uhradiť školenie je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním.

Bližšie informácie získate aj na tel. čísle   + 421 41 70 53 222  alebo e-mail: bonus@pp.sk